Sony Xperia E - Google Maps™‎ izmantošana norādījumu saņemšanai

background image

Google Maps™ izmantošana norādījumu saņemšanai

Lietotne Google Maps™ nodrošina maršruta norādes, ko var izmantot, ejot ar kājām,

braucot ar sabiedrisko transportu vai automašīnu. Sākuma ekrānam var pievienot

īsceļu uz galamērķi, lai neatkarīgi no atrašanās vietas ātri saņemtu norādes uz

galamērķi.
Laikā, kad skatāt karti, varat izveidot savienojumu ar internetu, un dati tiek pārsūtīti uz

tālruni. Pirms dodaties ceļojumā, varat arī lejupielādēt un saglabāt kartes savā tālrunī.

Tādā veidā varat izvairīties no dārgajām pārraides viesabonēšanas izmaksām.

Uzņēmums Sony negarantē nekādu maršruta norāžu pakalpojumu precizitāti.

Navigācijas programmas izmantošana

Izmantojiet navigācijas lietotni tālrunī, lai saņemtu detalizētas norādes, kā nokļūt

dažādās vietās. Norādes tiek gan izrunātas, gan parādītas ekrānā.

Navigācijas lietotne var nebūt pieejama visos reģionos.

Navigācijas startēšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Navigācija.

98

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.