Sony Xperia E - Par atrašanās vietas pakalpojumiem

background image

Par atrašanās vietas pakalpojumiem

Izmantojot tālruni, nosakiet savu atrašanās vietu. Ir pieejamas divas metodes: GPS un

bezvadu tīkls. Iespējojiet bezvadu tīklu opciju tikai tad, ja vēlaties noteikt aptuveno

atrašanās vietu un vēlaties to izdarīt ātri. Ja atrašanās vietu vēlaties noteikt precīzāk

un ir skaidri saskatāmas debesis, iespējojiet GPS opciju. Gadījumos, ja bezvadu tīkla

savienojums ir vājš, lai noteikti atrastu savu atrašanās vietu, iespējojiet abas opcijas.

Uzņēmums Sony negarantē nekādu atrašanās vietas pakalpojumu precizitāti, tostarp, bet ne

tikai navigācijas pakalpojumu precizitāti.