Sony Xperia E - Tehnoloģijas GPS izmantošana

background image

Tehnoloģijas GPS izmantošana

Šim tālrunim ir globālās pozicionēšanas sistēmas (Global Positioning System — GPS)

uztvērējs, kas izmanto satelītsignālus, lai aprēķinātu atrašanās vietu.

Kad izmantojat funkcijas, kas pieprasa GPS uztvērējam noteikt jūsu atrašanās vietu,

pārliecinieties, vai debesis ir atklātas.

GPS iespējošana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Atrašanās vietu pakalpojumi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu GPS satelīti.

Labāko rezultātu sasniegšanai

Pirmoreiz lietojot tehnoloģiju GPS, jūsu atrašanās vietas noteikšana var ilgt no 5

līdz 10 minūtēm. Lai atvieglotu meklēšanu, pārliecinieties, vai skaidri saskatāmas

debesis. Stāviet uz vietas un nepārklājiet GPS antenu (izceltais apgabals attēlā). GPS

signāli spēj izkļūt cauri mākoņiem un plastmasai, bet nespēj izkļūt cauri lielākajai daļai

masīvu priekšmetu, piemēram, ēkām un kalniem. Ja atrašanās vieta netiek noteikta

dažu minūšu laikā, pārvietojieties citur.