Sony Xperia E - Kontaktu dublēšana

background image

Kontaktu dublēšana

Kontaktu dublēšanai var izmantot atmiņas karti, SIM karti vai tiešsaistes
sinhronizācijas rīku, piemēram, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

.

Visu kontaktu eksportēšana uz atmiņas karti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Dublēt kontaktus > Atmiņas karte.

3

Piesitiet Labi.

Kontaktu eksportēšana uz SIM karti

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Dublēt kontaktus > SIM karte.

3

Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties eksportēt, vai piesitiet cilnei Atzīmēt visus,

ja vēlaties eksportēt visus kontaktus.

4

Piesitiet Dublēt.

5

Izvēlieties Pievienot kontaktus, ja izvēlētos kontaktus vēlaties pievienot SIM

kartē esošajiem, vai izvēlieties Aizstāt visus kontaktus, ja vēlaties aizstāt SIM

kartē esošos kontaktus.

Eksportējot kontaktus uz SIM karti, var netikt eksportēta visa informācija. Tā iemesls ir SIM

kartes atmiņas ierobežojumi.

47

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.