Sony Xperia E - Kontaktu kopīgošana

background image

Kontaktu kopīgošana

Vizītkartes sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet Es.

3

Nospiediet , pēc tam piesitiet Sūtīt kontaktu > Labi.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Kontakta sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties sūtīt.

3

Nospiediet , pēc tam piesitiet Sūtīt kontaktu > Labi.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

46

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai sūtītu vairākus kontaktus vienlaicīgi

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet Sūtīt kontaktus.

3

Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties sūtīt, vai izvēlieties visus, ja vēlaties sūtīt

visus kontaktus.

4

Lai apstiprinātu, piesitiet Sūtīt un pēc tam piesitiet Labi.

5

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.