Sony Xperia E - Kontaktu pārsūtīšana uz jauno tālruni

background image

Kontaktu pārsūtīšana uz jauno tālruni

Kontaktus uz jauno tālruni var pārsūtīt vairākos veidos. Izvēlieties savai situācijai

vispiemērotāko pārsūtīšanas metodi.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot datoru

Varat izmantot datoru, lai pārsūtītu kontaktus no dažādu zīmolu tālruņiem, tostarp,

iPhone, Samsung, HTC un Nokia.

Nepieciešamais aprīkojums:

dators, kurā ir pieejams savienojums ar internetu un darbojas operētājsistēma
Windows

®

;

vecā tālruņa USB kabelis;

jaunā Android™ tālruņa USB kabelis;

42

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

vecais tālrunis;

jaunais Android™ tālrunis.

Programmas PC Companion izmantošana kontaktu pārsūtīšanai

Ja pārsūtāt kontaktus, izmantojot datoru, lietojiet programmu PC Companion. Tā ir

bezmaksas programma, kuras instalācijas faili ir saglabāti jūsu jaunajā tālrunī.

Programmā PC Companion ir pieejamas arī dažādas citas funkcijas, ieskaitot tālruņa

programmatūras atjaunināšanas iespēju.

PC Companion instalēšana

1

Jaunā tālrunī

. Ieslēdziet savu jauno Android™ tālruni un savienojiet to ar

datoru, izmantojot USB kabeli.

2

Jaunā tālrunī

. Piesitiet Instalēt, lai datorā instalētu PC Companion.

3

Datorā

. Ja tiek parādīts uznirstošais logs, atlasiet

Run Startme.exe. Tiek

parādīts jauns uznirstošais logs. Noklikšķiniet tajā uz

Install, lai startētu

instalēšanu, un pēc tam rīkojieties atbilstoši instrukcijām, lai instalēšanu

pabeigtu.

Kontaktu pārsūtīšana uz jauno tālruni, izmantojot PC Companion

1

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma PC Companion.

2

Datorā atveriet programmu PC Companion, pēc tam noklikšķiniet uz

Contacts

Setup un izpildiet instrukcijas, lai pārsūtītu kontaktus.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot Apple® Mac® datoru

Lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kā izmantot Apple Mac datoru, lai pārsūtītu

kontaktus no vecā tālruņa, apmeklējiet vietni

Transfer your contacts.

Kontaktu pārsūtīšana, izmantojot sinhronizācijas kontus

Jūsu tālrunis nodrošina sadarbību ar tādu populāru pakalpojumu sinhronizācijas
kontiem kā Google Sync™, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

un Facebook™. Ja

vecajā tālrunī vai datorā esošie kontakti ir sinhronizēti ar tiešsaistes kontu, varat

izmantot šo kontu, lai pārsūtītu kontaktus uz jauno tālruni. Plašāku informāciju par

sinhronizāciju skatiet sadaļā Uzņēmuma e-pasta ziņu, kalendāra un kontaktu

sinhronizēšana

94. lpp.

Tālruņa kontaktu sinhronizācija ar sinhronizācijas kontu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Iestatījumi > Konti un sinhronizācija.

3

Lai iestatītu sinhronizācijas kontu, piesitiet Pievienot kontu un izpildiet ekrānā

sniegtos norādījumus. Ja jau esat iestatījis sinhronizācijas kontu un vēlaties to

izmantot sinhronizēšanai, piesitiet konta nosaukumam, nospiediet un pēc

tam piesitiet Sinhronizēt tūlīt.

Kontaktu pārsūtīšana no SIM kartes

Kontaktu importēšana no SIM kartes

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Importēt kontaktus > SIM karte.

3

Ja ir iestatīts sinhronizācijas konts, varat izvēlēties SIM kartē esošos kontaktus

pievienot šajā kontā. Vai arī varat izvēlēties izmantot šos kontaktus tikai tālrunī.

Izvēlēties vēlamo iespēju.

4

Lai importētu atsevišķu kontaktu, atrodiet to un piesitiet tam. Lai importētu visus

kontaktus, piesitiet Importēt visus.

Satura pārsūtīšana no atmiņas kartes

Kontaktu importēšana no atmiņas kartes

43

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet .

2

Nospiediet , pēc tam piesitiet Importēt kontaktus > Atmiņas karte.

3

Ja ir iestatīts sinhronizācijas konts, atmiņas kartē importētos kontaktus varat

pievienot šajā kontā. Vai arī varat izvēlēties izmantot importētos kontaktus tikai

tālrunī. Izvēlēties vēlamo iespēju.

4

Ja atmiņas kartē ir vairāki virtuālo vizītkaršu faili, tiek parādīts saraksts, kurā ir

redzamas dažādas tālruņa kontaktu grupas un to izveides datumi. Izvēlieties

importējamo grupu.

Kontaktu saņemšana no citas ierīces

Izmantojot tehnoloģiju Bluetooth™, nosūtīto kontaktu datu saņemšana

1

Pārliecinieties, vai Bluetooth™ funkcija ir ieslēgta un tālruņa uztveršana ir

iestatīta. Ja tā nav, tad jūs nevarat saņemt datus no citām ierīcēm.

2

Ja tiek prasīts apstiprināt faila saņemšanu, piesitiet Akceptēt.

3

Velciet paziņojumu paneli lejup un piesitiet saņemtajam failam, lai importētu

kontaktu datus.

Izmantojot ziņapmaiņas pakalpojumu, nosūtīto kontaktu saņemšana

1

Kad saņemat jaunu īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu, atveriet to.

2

Saņemtā kontakta dati būs redzami kā vizītkartes pielikums. Piesitiet vai

pieskarieties vizītkartes failam un turiet, lai atvērtu izvēlni, kurā saglabāt

kontakta datus.