Sony Xperia E - Par lietotni Kontakti

background image

Par lietotni Kontakti

Izmantojiet lietotni Kontakti, lai vienuviet saglabātu un pārvaldītu visus tālruņa

numurus, e-pasta adreses un citus kontaktu datus. Lai ērti skatītu visu saziņu ar

kontaktu, vienkārši piesitiet interesējošajam kontaktam.
Varat tālrunī pievienot jaunus kontaktus un sinhronizēt tos ar saviem kontaktiem
Google™ kontā, Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

kontā vai citos kontos, kam tiek

atbalstīta kontaktu sinhronizēšana. Lietotne Kontakti automātiski izveido jaunus

ierakstus un salīdzina jaunos datus, piemēram, e-pasta adreses, ar esošajiem.

Kontakti ekrāna pārskats

1

Piesitiet šai ikonai, lai izveidotu kontaktu

2

Kontakta meklēšanas lauks

3

Piesitiet kontaktam, lai skatītu tā informāciju

4

Piesitiet kontakta sīktēlam, lai piekļūtu ātrās saziņas izvēlnei

5

Īsceļu cilnes