Sony Xperia E - Atskaņošanas saraksti

background image

Atskaņošanas saraksti

Atskaņotājs Walkman™ automātiski izveido viedos atskaņošanas sarakstus

atskaņotāja bibliotēkas atskaņošanas sarakstu cilnē . Varat arī izveidot savu

atskaņošanas sarakstu no tālruņa atmiņas kartē saglabātās mūzikas.
Varat arī instalēt datorā lietotni Media Go™ un izmantot to, lai kopētu atskaņošanas

sarakstus no datora uz tālruņa atmiņas karti.Plašāku informāciju skatiet šeit: Tālruņa

savienošana ar datoru

89. lpp.

Savu atskaņošanas sarakstu izveide

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu izpildītāju, albumu vai dziesmu,

pieskarieties izpildītāja vārdam/nosaukumam, albuma nosaukumam vai

dziesmas nosaukumam un turiet to.

3

Atvērtajā izvēlnē piesitiet Pievien. atskaņoš. sarakstam > Izveidot jaunu

atskaņ. sar.

.

4

Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un piesitiet Labi.

Dziesmu pievienošana atskaņošanas sarakstam

1

Pārlūkojot atskaņotāja Walkman™ bibliotēku, pieskarieties pievienojamās

dziesmas nosaukumam, albuma nosaukumam vai izpildītāja vārdam/

nosaukumam un turiet to.

2

Piesitiet Pievien. atskaņoš. sarakstam.

3

Piesitiet tā atskaņošanas saraksta nosaukumam, kuram vēlaties pievienot

izpildītāju, albumu vai dziesmu. Izpildītājs, albums vai dziesma tiek pievienota

atskaņošanas sarakstam.

Savu atskaņošanas sarakstu atskaņošana

1

WALKMAN atskaņotājā piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Piesitiet .

3

Sadaļā Atsk. saraksti piesitiet atskaņošanas sarakstam.

4

Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu.

Lai izņemtu dziesmu no atskaņošanas saraksta

1

Atskaņošanas sarakstā pieskarieties un turiet dziesmas nosaukumu, kuru

vēlaties dzēst.

2

Piesitiet Dzēst no atskaņoš. saraksta.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA un pēc tam atlasiet Atsk.

saraksti

.

2

Pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un turiet to.

3

Piesitiet Dzēst.

4

Lai apstiprinātu, vēlreiz piesitiet Dzēst.

Noklusētos atskaņošanas sarakstus nevar izdzēst.