Sony Xperia E - Dzirdes aizsardzība

background image

Dzirdes aizsardzība

Ilgstošu laika posmu pārmērīgā skaļumā klausoties atskaņotāju Walkman™ vai citus

multivides atskaņotājus, dzirde var tikt bojāta pat tad, ja skaļums ir mērens. Lai

brīdinātu jūs par šādiem riskiem, ja tiek iestatīs pārāk augsts skaļums un ja

atskaņotājs Walkman™ tiek izmantots ilgāk par 20 stundām, tiek parādīts skaļuma

līmeņa brīdinājums.

Brīdinājuma par skaļuma līmeni izslēgšana

Kad tiek parādīta ikona , piesitiet Labi, lai slēptu brīdinājumu.

Katru reizi, kad restartējat tālruni, multivides failu atskaņošanas skaļums automātiski tiek

iestatīts uz mērenu.