Sony Xperia E - Multivides failu kopēšana uz atmiņas karti

background image

Multivides failu kopēšana uz atmiņas karti

Kopējiet multivides failu satura izlasi no datora tālrunī un pilnā mērā izmantojiet tālruņa

izklaides funkcijas. Mūzikas, fotoattēlu, videoklipu un citu failu pārvietošana ir

vienkārša. Vienkārši savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un

izmantojiet kādu datora failu pārvaldnieka lietotni vai lietotni Media Go™, lai pārsūtītu

failus.
Sk. sadaļu Tālruņa savienošana ar datoru89. lpp., lai iegūtu papildu vispārīgu

informāciju par tālruņa savienošanu ar datoru un failu pārsūtīšanu.

55

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.