Sony Xperia E - Par mūziku

background image

Par mūziku

Izmantojiet visas atskaņotāja Walkman™ nodrošinātās iespējas. Klausieties un

kārtojiet mūziku, audiogrāmatas un podcast apraides, ko esat pārsūtījis uz atmiņas

karti no datora vai iegādājies un lejupielādējis no tiešsaistes veikaliem.
Lai saturs būtu viegli pieejams mūzikas atskaņotājā, varat izmantot lietotni

Media Go™. Izmantojot lietotni Media Go™, mūzikas saturu var pārsūtīt no datora uz

tālruni un otrādi. Plašāku informāciju sk. sadaļāTālruņa savienošana ar datoru89. lpp.

“WALKMAN” lietotnes pārskats

1

Pārlūkot atmiņas kartē esošos mūzikas failus

2

Meklējiet visas dziesmas, kas saglabātas tālruņa iekšējā atmiņā

3

Lai tiešsaistē atrastu saistīto informāciju un spraudņus vietnē Google Play™, piesitiet bezgalības

pogai

4

Albuma noformējums (ja ir pieejams)

5

Pāriet uz nākamo dziesmu pašreizējā atskaņošanas saraksta rindā vai patīt uz priekšu

6

Dziesmas kopējais ilgums

7

Pašlaik klausītās dziesmas pagājušais laiks

8

Norises indikators — velciet indikatoru vai piesitiet līnijai, lai ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ

9

Atskaņošanas/apturēšanas poga

10 Pāriet uz iepriekšējo dziesmu pašreizējā atskaņošanas saraksta rindā vai attīt