Sony Xperia E - Sadaļas Mana mūzika izmantošana dziesmu kārtošanai

background image

Sadaļas Mana mūzika izmantošana dziesmu kārtošanai

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet cilnei Mana mūzika, lai skatītu informāciju par visām

tālruņa atmiņas kartē saglabātajām dziesmām. Sadaļā Mana mūzika varat pārvaldīt

albumus un atskaņošanas sarakstus, izveidot īsceļus un kārtot mūziku pēc noskaņas

un tempa.

Funkcijas Mana mūzika pārskats

57

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Atgriezieties pašreizējā dziesmā dziesmu sarakstā.

2

Pašreiz atskaņotā izpildītāja attēls (ja ir pieejams)

3

Pārlūkojiet mūziku pēc izpildītāja

4

Sakārtojiet savu mūziku kategorijās, izmantojot SensMe™ stacijas.

5

Pārvaldiet un rediģējiet savu mūziku, izmantojot Music Unlimited™

6

Pārlūkojiet iecienītākos atskaņošanas sarakstus

7

Apkopojiet saites uz mūziku un saturu, kas saistīts ar mūziku, ko jūs un jūsu draugi kopīgojuši,

izmantojot tiešsaistes pakalpojumus.

8

Pārlūkojiet visus atskaņošanas sarakstus

9

Pārlūkojiet audio pēc dziesmām

10 Pārlūkojiet pēc albuma

Dziesmas īsceļa pievienošana

1

WALKMAN atskaņotājā piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Piesitiet , , vai , pēc tam pārlūkojiet dziesmu, ko vēlaties saglabāt kā

īsceļu.

3

Pieskarieties dziesmas nosaukumam un turiet to.

4

Piesitiet Pievienot kā īsceļu. Tagad īsceļš ir redzams galvenajā skatā Mana

mūzika.

Īsceļu pārkārtošana

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Pieskarieties īsceļam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt,

un pēc tam velciet šo objektu uz citu vietu.

Īsceļa dzēšana

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Pieskarieties īsceļam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt,

pēc tam velciet šo objektu uz .

Šādas cilnes nevar dzēst: Dziesmas, Albumi, Izpildītāji, Atsk. saraksti, Music Unlimited,

Draugu mūzika un SensMe™ channels.

Jaunākās informācijas par mūziku lejupielāde

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA un pēc tam nospiediet .

2

Piesitiet Lejupielādēt mūzikas inform. > Startēt. Tālrunis tiešsaistē meklē un

lejupielādē jaunākos pieejamos albuma attēlus jūsu mūzikai un informāciju par

dziesmām.

Ielādējot ar mūziku saistīto informāciju, tiek aktivēta lietotne SensMe™ stacijas.

Kārtojiet mūziku kategorijās, izmantojot SensMe™ channels

SensMe™ staciju lietotne palīdz sakārtot jūsu mūziku pēc noskaņojuma un ritma.

SensMe™ visas dziesmas sakārto divpadsmit kategorijās jeb stacijās, lai jūs varētu

atlasīt mūziku, kas atbilst jūsu noskaņojumam un dienas laikam.

Lietotnes SensMe™ channels iespējošana

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet Lejupielādēt mūzikas inform..

Šīs lietotnes darbībai ir nepieciešams mobilā tīkla vai Wi-Fi® tīkla savienojums.

Mūzikas atskaņošana nejaušā secībā

Dziesmas atskaņošanas sarakstos var atskaņot nejaušā secībā. Atskaņošanas

saraksts var būt, piemēram, jūsu veidots atskaņošanas saraksts vai albums.

58

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai dziesmas atskaņotu nejaušā secībā

1

Atskaņotājā Walkman™ piesitiet MANA MŪZIKA.

2

Piesitiet un pārejiet uz albumu vai piesitiet un atrodiet atskaņošanas

sarakstu.

3

Atveriet albumu vai atskaņošanas sarakstu, piesitot tā nosaukumam.

4

Piesitiet , lai ieslēgtu Jaukšanas režīms.