Sony Xperia E - Saistītā audio satura noskaidrošana

background image

Saistītā audio satura noskaidrošana

Atskaņotājā Walkman™ varat noskaidrot ar pašreizējo izpildītāju saistītu audio saturu,

piesitot bezgalības pogai .
Varat meklēt ar kādu konkrētu izpildītāju saistītu audio saturu arī tad, kad pārlūkojat

atskaņotāju Walkman™. Atskaņotājs Walkman™ meklē un uzrāda rezultātus no tālāk

uzskaitītajiem avotiem:

Mūzikas videoklipi vietnē YouTube™

Informācija par izpildītājiem tiešsaistes enciklopēdijā Wikipedia

Dzeja meklēšanas serverī Google

Karaoke videoklipi vietnē YouTube™

Paplašinājumu meklēšana Web

Saturs no pakalpojuma Playnow™

Saistītā satura meklēšana, izmantojot bezgalības pogu

Kad atskaņotājā Walkman™ tiek atskaņota dziesma, piesitiet .