Sony Xperia E - Tehnoloģija TrackID

background image

Tehnoloģija TrackID

Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID

Izmantojiet mūzikas atpazīšanas pakalpojumu TrackID™, lai atpazītu tuvumā

atskaņotu dziesmu. Ierakstiet nelielu dziesmas paraugu, un dažu sekunžu laikā

iegūsiet informāciju par tās izpildītāju, nosaukumu un albumu. Varat iegādāties ar

tehnoloģiju TrackID™ atpazītās dziesmas, kā arī skatīt TrackID sarakstus, lai uzzinātu,

kādas dziesmas meklē TrackID lietotāji visā pasaulē. Lai sasniegtu vislabāko

rezultātu, tehnoloģija TrackID™ ir jāizmanto klusā vietā.

Lietotne TrackID™ un pakalpojums TrackID™ netiek atbalstīts visās valstīs/reģionos vai tos

neatbalsta visi tīkli un/vai pakalpojumu sniedzēji visos apgabalos.

Lietotnes TrackID™ atvēršana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet TrackID™.

Lietotni TrackID™ var arī atvērt, izmantojot logrīku TrackID™.

Informācijas par dziesmu meklēšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

1

Ja ir atvērta programma TrackID™, pavērsiet tālruni uz mūzikas avota pusi.

2

Piesitiet . Ja dziesma tiek atpazīta pakalpojumā TrackID™, ekrānā tiek

parādīts rezultāts.

Lai atgrieztos programmas TrackID™ sākuma ekrānā, nospiediet objektu

.

TrackID™ sarakstu skatīšana

1

Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet Saraksti. Pirmoreiz skatot tabulu,

tā ir iestatīta atbilstoši reģionam.

2

Lai skatītu citu reģionu populārākos meklēšanas vaicājumus, piesitiet >

Reģioni

.

3

Izvēlieties valsti vai reģionu.

Tehnoloģijas TrackID™ rezultātu izmantošana

Informācija par dziesmu tiek parādīta, kad lietotne TrackID™ atpazīst dziesmu. Varat

atlasīt dziesmas iegādi vai kopīgošanu, izmantojot e-pastu vai īsziņu. Varat arī iegūt

vairāk informācijas par dziesmas izpildītāju.

60

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dziesmas iegāde, izmantojot tehnoloģiju TrackID™

1

Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet dziesmas nosaukumam.

2

Dziesmas informācijas ekrānā piesitiet Lejupielāde.

3

Lai pabeigtu iegādes procesu, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Dziesmu iegādes funkcija, iespējams, netiek atbalstīta visās valstīs vai reģionos, kā arī to,

iespējams, neatbalsta visu apgabalu tīklu nodrošinātāji un/vai pakalpojumu sniedzēji.

Dziesmas kopīgošana, izmantojot e-pastu vai SMS

1

Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet dziesmas nosaukumam.

2

Piesitiet vienumam Kopīgot, pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

3

Lai pabeigtu procedūru, izpildiet tālrunī sniegtos norādījumus.

Informācijas par dziesmas izpildītāju skatīšana

1

Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet dziesmas nosaukumam.

2

Piesitiet Inf. par izpildīt..

Dziesmas dzēšana no dziesmu vēstures

1

Kad ir atvērta programma TrackID™, piesitiet Vēsture.

2

Piesitiet dziesmas nosaukumam, pēc tam piesitiet Dzēst.

3

Piesitiet Jā.