Sony Xperia E - WALKMAN atskaņotāja izmantošana

background image

WALKMAN atskaņotāja izmantošana

Lai atskaņotu audio saturu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet MANA MŪZIKA, lai atvērtu mūzikas bibliotēku.

3

Atlasiet mūzikas kategoriju un pārlūkojiet līdz dziesmai, kuru vēlaties atskaņot.

4

Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu.

Dziesmu mainīšana

Dziesmas atskaņošanas laikā piesitiet vai .

Dziesmas atskaņošanas laikā ar pirkstu velciet albuma attēlu pa kreisi vai pa

labi.

Lai apturētu dziesmu

WALKMAN atskaņotājā piesitiet .

Mūzikas pārtīšana uz priekšu vai attīšana

WALKMAN atskaņotājā pieskarieties un turiet vai .

Var arī vilkt norises indikatora rādītāju pa labi vai pa kreisi.

Skaņas skaļuma regulēšana

Kad WALKMAN atskaņotājs atskaņo dziesmu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Skaņas kvalitātes uzlabošana, izmantojot ekvalaizeru

1

Ja ir atvērts atskaņotājs Walkman™, nospiediet .

2

Piesitiet Skaņas uzlabojumi.

3

Ja vēlaties manuāli pielāgot skaņas iestatījumus, velciet frekvenču joslu pogas

uz augšu vai uz leju. Ja vēlaties automātiski pielāgot skaņas iestatījumus,

piesitiet un atlasiet kādu no stiliem.

Telpiskās skaņas režīma ieslēgšana

1

Ja ir atvērts atskaņotājs Walkman™, nospiediet .

2

Piesitiet Skaņas uzlabojumi > > Vēl > Telpiska skaņa austiņās.

3

Atlasiet iestatījumu.

4

Piesitiet Labi.

Pašreizējā atskaņošanas saraksta skatīšana

Kamēr dziesma tiek atskaņota WALKMAN atskaņotājā, piesitiet albuma attēlam

un pēc tam piesitiet .

WALKMAN atskaņotāja minimizēšana

Kad skan WALKMAN atskaņotājs, nospiediet , lai atvērtu iepriekšējo ekrānu,

vai nospiediet , lai atvērtu Sākuma ekrāns. WALKMAN atskaņotājs turpina

skanēt fonā.

Atgriešanās pie WALKMAN atskaņotāja, kad tas skan fonā

1

Kamēr dziesma tiek atskaņota fonā, velciet statusa joslu lejup, lai atvērtu

paziņojumu paneli.

2

Lai atvērtu WALKMAN atskaņotāju, piesitiet dziesmas nosaukumam.

Lai atgrieztos WALKMAN atskaņotājā, varat arī nospiest un turēt , un pēc tam piesist .

Dziesmas dzēšana

1

Atveriet atskaņotāja Walkman™ bibliotēku un atrodiet dziesmu, ko vēlaties

dzēst.

2

Pieskarieties dziesmas nosaukumam un turiet to, pēc tam piesitiet Dzēst.

Šādā veidā var dzēst arī albumus.

56

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Lai kopīgotu dziesmu

1

Kad pārlūkojat dziesmas WALKMAN atskaņotāja bibliotēkā, pieskarieties un

turiet dziesmas nosaukumu.

2

Piesitiet Sūtīt.

3

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Šādā veidā varat arī kopīgot albumus un atskaņošanas sarakstus.

Iespējams, ka ar autortiesībām aizsargātus objektus nevarēsit kopēt, sūtīt vai pārsūtīt.

Dziesmas ieteikšana pakalpojumā Facebook™

1

Kad atskaņotājā Walkman™ tiek atskaņota dziesma, piesitiet albuma attēlam.

2

Piesitiet , lai parādītu, ka esat atzīmējis dziesmu ar "Like" ("Patīk") sociālajā

tīklā Facebook™. Ja vēlaties, komentāru laukā pierakstiet komentāru.

3

Piesitiet Koplietot, lai dziesmu sūtītu uz sociālo tīklu Facebook™. Ja dziesma

tiek veiksmīgi saņemta, no Facebook™ saņemat apstiprinājuma ziņu.