Sony Xperia E - WALKMAN atskaņotāja logrīks

background image

WALKMAN atskaņotāja logrīks

WALKMAN atskaņotāja logrīks ir miniatūra lietotne, kas ļauj piekļūt WALKMAN

atskaņotājam tieši no jūsu Sākuma ekrāns. Lai varētu lietot šo logrīku, tas ir jāpievieno

ekrānam Sākuma ekrāns.

59

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atskaņotāja Walkman™ logrīka pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Walkman™ player.