Sony Xperia E - Bezvadu tehnoloģija Bluetooth™‎

background image

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth™

Izmantojiet funkciju Bluetooth™, lai nosūtītu failus citai ar Bluetooth™ saderīgai ierīcei

vai izveidotu savienojumu ar brīvroku papildierīcēm. Ieslēdziet tālrunī funkciju

Bluetooth™ un izveidojiet bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth™ saderīgām

ierīcēm, piemēram, datoriem, brīvroku papildierīcēm un tālruņiem. Bluetooth™

savienojums darbojas labāk 10 metru (33 pēdu) rādiusā un ja starp ierīcēm neatrodas

blīvi priekšmeti. Ir gadījumi, kad savienojums ar citām Bluetooth™ ierīcēm jāveido

manuāli. Ņemiet vērā, ka tālrunis ir jāiestata kā nosakāms, ja vēlaties, lai citas

Bluetooth™ ierīces varētu to noteikt.

Bluetooth™ ierīču savstarpējā izmantojamība un saderība atšķiras.

Funkcijas Bluetooth™ ieslēgšana un tālruņa uztveršanas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi.

3

Piesitiet 〇 blakus Bluetooth, lai iespēja 〇 tiktu nomainīta uz |. Statusa joslā

tiek parādīts .

4

Piesitiet Bluetooth.

5

Piesitiet Nav redzams citām Bluetooth ierīcēm.

Tālruņa uztveramības laika citām Bluetooth™ ierīcēm pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet Redzamības taimauts.

4

Atlasiet iespēju.

87

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Vārda piešķiršana tālrunim

Tālrunim var piešķirt vārdu. Ja funkcija Bluetooth™ ir ieslēgta un tālruņa uztveršana ir

iestatīta, šis vārds būs redzams citām ierīcēm.

Tālruņa nosaukuma piešķiršana

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta funkcija Bluetooth™.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bluetooth.

4

Nospiediet un atlasiet Pārdēvēt tālruni.

5

Ievadiet sava tālruņa nosaukumu.

6

Piesitiet Pārdēvēt.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth™ ierīci

Savienojot tālruni pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot tālruni ar Bluetooth™

brīvroku ierīci vai Bluetooth™ automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces

zvanīšanai un zvanu saņemšanai.
Kad būsit tālruni savienojis pārī ar Bluetooth™ ierīci, tālrunis šo pārī savienošanu

atcerēsies. Savienojot tālruni pārī ar Bluetooth™ ierīci, iespējams, būs jāievada

piekļuves kods. Tālrunis automātiski mēģinās izmantot vispārīgo piekļuves kodu 0000.

Ja tas neizdosies, Bluetooth™ ierīces piekļuves kodu skatiet tās dokumentācijā.

Nākamreiz veidojot savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth™ ierīci, piekļuves kods

nebūs jāievada atkārtoti.
Lai dažas Bluetooth™ ierīces, piemēram, lielākā daļa Bluetooth™ austiņu, darbotos

pareizi, jāizveido gan pāris, gan savienojums ar citu ierīci.
Tālruni var savienot pārī ar vairākām Bluetooth™ ierīcēm, bet vienlaikus var

pieslēgties tikai vienam Bluetooth™ profilam.

Tālruņa savienošana pārī ar citu Bluetooth™ ierīci

1

Pārliecinieties, vai ierīcē, kura jāsavieno pārī ar tālruni, ir aktivizēta funkcija

Bluetooth™ un vai tā ir uztverama citām Bluetooth™ ierīcēm.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bluetooth. Visas pieejamās Bluetooth™

ierīces tiek parādītas sarakstā.

4

Piesitiet tās Bluetooth™ ierīces nosaukumam, kas jāsavieno pārī ar tālruni.

5

Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu. Tagad ir izveidots tālruņa un

Bluetooth™ ierīces pāra savienojums.

Tālruņa savienošana ar citu Bluetooth™ ierīci

1

Ja veidojat savienojumu ar Bluetooth ierīci, kas pirms savienošanas pieprasa

vispirms tālruni savienot pārī, veiciet atbilstošās darbības, lai savienotu tālruni

pārī ar šo ierīci.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bluetooth.

4

Piesitiet Bluetooth™ ierīcei, ar kuru vēlaties savienot tālruni.

Savienošanas pārī ar Bluetooth™ ierīci atcelšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bluetooth.

3

Sadaļā Pārī savienotās ierīces piesitiet blakus tās ierīces nosaukumam, ar

kuru vēlaties pārtraukt savienojumu pārī.

4

Piesitiet Atcelt savienošanu pārī.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth™

Kopīgojiet objektus ar Bluetooth™ savietojamām ierīcēm, piemēram, tālruņiem un

datoriem. Izmantojot Bluetooth™ funkciju, varat sūtīt un saņemt atšķirīga veida

objektus, piemēram:

fotoattēlus un videoklipus;

mūziku un citus audio failus;

88

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontakti

Web lapas.

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth™

1

Saņemšanas ierīce:

pārliecinieties, vai ir ieslēgta Bluetooth™ funkcija un vai

ierīce ir uztverama citām Bluetooth™ ierīcēm.

2

Sūtīšanas ierīce:

Atveriet lietotni, kas ietver sūtīšanai izvēlēto objektu, un ritiniet

līdz objektam.

3

Atkarībā no lietotnes un objekta, kuru vēlaties sūtīt, iespējams ir, piemēram,

jāpieskaras objektam un tas jātur, jāatver objekts vai jānospiež . Var būt

iespējami arī citi veidi, kā sūtīt objektus.

4

Izvēlieties Kopīgot vai Sūtīt.

5

Izvēlieties Bluetooth.

6

Ieslēdziet Bluetooth™, ja tas tiek prasīts.

7

Piesitiet saņemošās ierīces nosaukumam.

8

Saņemšanas ierīce:

ja tiek prasīts, akceptējiet savienojumu.

9

Sūtīšanas ierīce:

ja tas tiek prasīts, apstipriniet pārsūtīšanu uz saņemošo ierīci.

10

Saņemšanas ierīce:

akceptējiet ienākošo objektu.

Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth™

1

Pārliecinieties, vai Bluetooth™ funkcija ir ieslēgta un ir uztverama citām

Bluetooth™ ierīcēm.

2

Tagad no avota ierīces tiek sākta datu sūtīšana uz tālruni.

3

Ja tiek parādīta attiecīga uzvedne, abās ierīcēs ievadiet vienu un to pašu

piekļuves kodu vai apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

4

Saņemot brīdinājumu par tālrunī ienākošo failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

5

Piesitiet Akceptēt, lai startētu faila pārsūtīšanu.

6

Lai skatītu pārsūtīšanas procesu, velciet statusa joslu uz leju.

7

Lai atvērtu saņemto objektu, velciet uz leju statusa joslu un piesitiet attiecīgajam

paziņojumam.

To failu skatīšana, kurus esat saņēmis, izmantojot Bluetooth™

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet Rādīt saņemtos failus.