Sony Xperia E - Tālruņa savienošana ar datoru

background image

Tālruņa savienošana ar datoru

Savienojiet tālruni ar datoru un pārsūtiet attēlus, mūzikas ierakstus un citus failu

formātus. USB kabeļa vai bezvadu tehnoloģijas Bluetooth izmantošana ir

vienkāršākais veids, kā izveidot savienojumu.
Ja tālrunis ar datoru tiek savienots, izmantojot USB kabeli, tiek parādīta uzvedne

datorā instalēt programmu PC Companion. Programma PC Companion atvieglo

piekļūšanu papildu datora programmām, lai pārsūtītu un kārtotu multivides failus,

atjauninātu tālruni, sinhronizētu tālruņa saturu un veiktu citas darbības.

Iespējams, nevarēsiet no tālruņa uz datoru (un otrādi) pārsūtīt ar autortiesībām aizsargātus

materiālus.

Satura pārsūtīšana un apstrāde, izmantojot USB kabeli

Izmantojiet USB kabeļa savienojumu, lai ērti pārsūtītu failus no tālruņa uz datoru un

pretēji un pārvaldītu tos. Kad abas ierīces ir savienotas, varat vilkt un nomest saturu

no vienas ierīces uz otru un pretēji, izmantojot datora failu pārlūku. Pārsūtot mūzikas

ierakstus, videoklipus, attēlus un citus multivides failus uz savu tālruni, ieteicams ir

izmantot datora programmu Media Go™. Programma Media Go™ pārvērš multivides

failus, lai tos varētu izmantot tālrunī.

89

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Satura pārraide no tālruņa uz datoru un pretēji, izmantojot USB kabeli

1

Izmantojot USB kabeli, pievienojiet tālruni datoram. Statusa joslā tiek parādīts

ziņojums Iekšējā atmiņa savienota.

2

Datorā

. Darbvirsmā atveriet pārlūkprogrammu Microsoft® Windows® Explorer

un gaidiet, līdz pārlūkprogrammā tālruņa atmiņas karte tiek parādīta kā ārējs

disks.

3

Datorā

. Velciet un nometiet vēlamos failus no tālruņa uz datoru un pretēji.

Failu pārsūtīšana, izmantojot multivides pārsūtīšanas režīmu Wi-Fi

®

tīklā

Varat pārsūtīt failus no tālruņa uz citām ar MTP saderīgām ierīcēm, piem., datoru, un
pretēji, izmantojot Wi-Fi

®

savienojumu. Pirms savienojuma izveides abas ierīces ir

jāsavieno pārī. Pārsūtot mūzikas ierakstus, videoklipus, attēlus un citus multivides

failus no tālruņa uz datoru un pretēji, ir ieteicams izmantot datora programmu Media

Go™. Programma Media Go™ pārvērš multivides failus, lai tos varētu izmantot tālrunī.

Lai izmantotu šo funkciju, ir nepieciešama ierīce, kurā ir iespējota Wi-Fi

®

funkcija un kas

atbalsta multivides pārsūtīšanu, piem., dators ar operētājsistēmu Microsoft

®

Windows Vista

®

vai Windows

®

7.

Tālruņa savienošana pārī ar datoru bezvadu režīmā, izmantojot multivides

pārsūtīšanas režīmu

1

Pārliecinieties, vai tālrunī ir ieslēgts multivides pārsūtīšanas režīms. Tas parasti

ir ieslēgts pēc noklusējuma.

2

Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3

Datorā

: Kad tālruņa nosaukums tiek parādīts ekrānā, noklikšķiniet uz

Tīkla

konfigurācija un izpildiet norādījumus, lai savienotu datoru pārī.

4

Kad esat beidzis savienošanu pārī, atvienojiet USB kabeli no abām ierīcēm.

Iepriekš minētie norādījumi ir spēkā, ja datorā ir instalēta operētājsistēma Windows

®

7 un

dators ir savienots ar Wi-Fi

®

piekļuves punktu, izmantojot tīkla kabeli.

Pāra ierīču savienošana bezvadu režīmā, izmantojot multivides pārsūtīšanas

režīmu

1

Pārliecinieties, vai tālrunī ir ieslēgts multivides pārsūtīšanas režīms. Tas parasti

ir ieslēgts pēc noklusējuma.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Xperia™ > Savienojumi.

4

Sadaļā Uzticamas ierīces piesitiet pāra ierīcei, kas jāsavieno.

5

Piesitiet Savienot.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta tālruņa Wi-Fi

®

funkcija.

Bezvadu režīma pāra ierīces atvienošana multivides pārsūtīšanas režīmā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Xperia™ > Savienojumi.

3

Sadaļā Uzticamas ierīces piesitiet pāra ierīcei, kas jāatvieno.

4

Piesitiet Atvienot.

Savienojuma pārī ar citu ierīci atvienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Xperia™ > Savienojumi.

3

Pieskarieties pāra ierīcei, kuru vēlaties atvienot.

4

Piesitiet Aizmirst.

PC Companion

Lietotne PC Companion nodrošina iespēju piekļūt papildu funkcijām un

pakalpojumiem, lai pārsūtītu mūziku, video failus un attēlus no un/vai uz tālruni.

Lietotni PC Companion var izmantot arī tālruņa atjaunināšanai un jaunākās pieejamās

90

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

programmatūras saņemšanai. Lietotnes PC Companion instalēšanas faili tiek

saglabāti tālrunī, savukārt instalēšanu var palast tālrunī, ja tas tiek pievienots datoram,

izmantojot USB kabeli.
Lai lietotu programmu PC Companion, datorā nepieciešama kāda no šīm

operētājsistēmām:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP (3 servisa pakotne vai jaunāka)

Lietotnes PC Companion startēšana

1

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta lietotne PC Companion.

2

Datorā atveriet lietotni PC Companion, pēc tam noklikšķiniet uz Start, lai atvērtu

kādu no funkcijām, kuru vēlaties izmantot.

Media Go™

Datorlietotne Media Go™ palīdz pārsūtīt un pārvaldīt multivides saturu tālrunī un

datorā. Varat instalēt un piekļūt pakalpojumam Media Go™, izmantojot lietotni

PC Companion.
Lai izmantotu lietotni Media Go™, nepieciešama kāda no šīm operētājsistēmām:

Microsoft® Windows® 7

Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP 3. servisa pakotne vai jaunāka

Satura pārsūtīšana, izmantojot lietotni Media Go™

1

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot atbalstītu USB kabeli.

2

Tālrunī

: Statusa joslā tiek parādīts paziņojums Iekšējā atmiņa savienota.

3

Datorā

: Vispirms atveriet lietotni PC Companion datorā. Izmantojot lietotni

PC Companion, noklikšķiniet uz

Media Go, lai palaistu lietotni Media Go™.

Dažos gadījumos, iespējams, būs jānogaida, līdz tiek veikta Media Go™

instalēšana.

4

Izmantojot Media Go™, velciet un nometiet failus no datora uz tālruni un pretēji.