Sony Xperia E - Buklets Svarīga informācija

background image

Buklets Svarīga informācija

Pirms ierīces izmantošanas izlasiet bukletu

Svarīga informācija, kas ir pieejams

ierīcē vai tās iepakojumā esošajā iestatīšanas ceļvedī.

Manuāla piekļuve iestatīšanas vednim

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Iestatīšanas ceļvedis.