Sony Xperia E - Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi

background image

Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi

Ne visas valstis/reģioni, tīkli un/vai pakalpojumu sniedzēji visos reģionos atbalsta visus šajā

lietotāja rokasgrāmatā aprakstītos pakalpojumus un funkcijas. Tas bez ierobežojumiem

attiecas uz GSM starptautisko avārijas numuru 112. Sazinieties ar tīkla operatoru vai

pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, vai konkrētais pakalpojums vai funkcija ir pieejama un

vai netiek piemērota papildu maksa par piekļuvi vai lietošanu.

Lai varētu izmantot konkrētas šajā rokasgrāmatā minētās funkcijas un lietotnes, var

būt nepieciešama piekļuve internetam. Veidojot savienojumu ar internetu no tālruņa,

var tikt piemērota maksa par datu pārraidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties

ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.