Sony Xperia E - Akumulators

background image

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Kad iegādājaties tālruni, tā akumulators ir uzlādēts daļēji. Kad tālruņa lādētāja kabeli

pievienojat enerģijas avotam, piemēram, USB portam vai tālruņa lādētājam, var paiet

dažas minūtes, pirms ekrānā tiek parādīta akumulatora ikona . Tālruni uzlādes laikā

var izmantot. Atstājot tālruni lādēties ilgu laiku, piemēram, pa nakti, netiek bojāts ne

akumulators, ne tālrunis.

Ja ir pievienots tālruņa lādētājs, neilgi pēc akumulatora pilnīgas uzlādes tas sāks izlādēties un

pēc noteikta laika atkal tiks uzlādēts. Tas ir paredzēts, lai palielinātu akumulatora

ekspluatācijas ilgumu, un tāpēc var būt redzams uzlādes statusa līmenis, kas ir mazāks par

100%.

Ierīces uzlāde

13

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.

2

Vienu USB kabeļa galu pievienojiet lādētājam (vai datora USB portam).

3

Otru kabeļa galu pievienojiet ierīces mikro USB portam (USB simbolam jābūt

vērstam uz augšu). Kad tiek sākta uzlāde, iedegas akumulatora statusa LED

indikators.

4

Kad akumulatora statusa LED indikators ir zaļā krāsā, ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Atvienojiet USB kabeli no ierīces, izraujot to ārā. Atvienojot kabeli no ierīces,

uzmanieties, lai nesaliektu savienotāju.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, var paiet dažas minūtes, pirms LED indikators iedegas pēc

tam, kad savienojat lādētāja kabeli ar strāvas avotu.

Akumulatora LED statuss

Zaļš

Akumulators ir pilnībā uzlādēts

Mirgojošs sarkans Akumulatora uzlādes līmenis ir zems

Oranžs

Notiek akumulatora uzlāde. Akumulatora līmenis vairs nav zems, bet akumulators vēl

nav pilnībā uzlādēts

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaudīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Par tālruni > Statuss > Akumulatora uzl.

līmenis

.

Akumulatora veiktspējas uzlabošana

Uzlabot akumulatora veiktspēju var palīdzēt tālāk norādītie padomi.

Bieži lādējiet ierīci. Tas neietekmē akumulatora kalpošanas laiku.

Datu lejupielādei no interneta tiek patērēta enerģija. Ja neizmantojat internetu, varat

taupīt enerģiju, atslēdzot visus mobilo tīklu datu savienojumus. To var izdarīt,

izmantojot iespēju Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Datplūsma. Šis iestatījums

nenovērš to, ka ierīce var pārraidīt datus, izmantojot citus bezvadu tīklus.

Izslēdziet GPS, Bluetooth™ un Wi-Fi®, kad neizmantojat šīs funkcijas. Varat atvieglot

to ieslēgšanu vai izslēgšanu, savā ekrānā Sākuma ekrāns pievienojot logrīku Ātrie

iestatījumi. Nav nepieciešams izslēgt 3G.

Iestatiet sinhronizācijas lietojumprogrammas (kuras tiek izmantotas e-pasta, kalendāra

un kontaktu sinhronizēšanai) tā, lai veiktu sinhronizāciju manuāli. Sinhronizāciju varat

veikt arī automātiski, taču palieliniet sinhronizācijas intervālus.

Pārbaudiet ierīcē akumulatora izmantošanas izvēlni, lai pārliecinātos, kura programma

patērē visvairāk enerģijas. Akumulators patērē vairāk enerģijas, kad izmantojat

videoklipu un mūzikas straumēšanas lietojumprogrammas, piemēram, YouTube™.

Dažas Android Market™ programmas arī patērē vairāk enerģijas.

Aizveriet lietojumprogrammas, kuras neizmantojat, un izejiet no tām.

Samaziniet ekrāna spilgtuma līmeni.

Izslēdziet ierīci vai izmantojiet Lidmašīnas režīms, ja atrodaties apvidū, kur nav tīkla

pārklājuma. Pretējā gadījumā ierīce nepārtraukti meklē pieejamos tīklus, un tādējādi

tiek tērēta akumulatora jauda.

Klausoties mūziku, lietojiet oriģinālu Sony brīvroku ierīci. Brīvroku ierīcēm ir

nepieciešams mazāk akumulatora jaudas nekā ierīces skaļruņiem.

Kad vien iespējams, ieslēdziet ierīcē gaidīšanas režīmu. Gaidīšanas laiks ir laiks, kad

ierīcē ir izveidots savienojums ar tīklu, bet ierīce netiek izmantota.

Piekļuve akumulatora izmantošanas izvēlnei

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Akumulators, lai redzētu, kuras no

instalētajām lietotnēm patērē visvairāk akumulatora enerģijas.

14

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Datplūsmas logrīka pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Pievienot > Logrīki > Rīki.

3

Švīkājiet pa kreisi, lai atrastu un atlasītu logrīku Datplūsma. Tagad varat ērtāk

ieslēgt un izslēgt datu savienojumus.

Logrīka Ātrie iestatījumi pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Pievienot > Logrīki > Rīki.

3

Atlasiet logrīku Ātrie iestatījumi.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana, izmantojot enerģijas

taupītāju

Izmantojiet iepriekš iestatītos enerģijas taupīšanas režīmus, lai pārvaldītu enerģiju

tērējošas lietotnes un samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Izmantojot

enerģijas taupītāju, varat arī pielāgot iestatījumus katrā enerģijas taupīšanas režīmā

atbilstoši tam, kā lietojat tālruni.

Enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Enerģijas taupītājs.

3

Piesitiet ikonai blakus tam enerģijas taupīšanas režīmam, kuru vēlaties aktivizēt.

Enerģijas taupīšanas režīma deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Enerģijas taupītājs.

3

Piesitiet izgaismotajai ikonai blakus aktīvajam enerģijas taupīšanas režīmam, lai

to izslēgtu.

Iestatījumu mainīšana, izmantojot enerģijas taupīšanas režīmu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Enerģijas taupītājs.

3

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, piesitiet enerģijas taupīšanas režīma

nosaukumam.

4

Pielāgojiet iestatījumus atbilstoši vēlmēm, lai taupītu enerģiju.

5

Piesitiet .

Enerģijas taupītāja paziņojumu attēlošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Enerģijas taupītājs.

3

Piesitiet .

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Statusa josla.