Sony Xperia E - Austiņas lietošana kopā ar tālruni

background image

Austiņas lietošana kopā ar tālruni

Lai iegūtu optimālu veiktspēju, izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļautos papildpiederumus

vai citus saderīgus papildpiederumus.

31

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Austiņu lietošana

1

Pievienojiet austiņas tālrunim.

2

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet zvanu apstrādes taustiņu.

3

Lai beigtu sarunu, nospiediet zvanu apstrādes taustiņu.

Ja tālruņa komplektācijā austiņas nav iekļautas, tās varat iegādāties atsevišķi.

Ja mūzikas klausīšanās laikā atbildēsiet uz zvanu, tās atskaņošana tiks pārtraukta un atsākta

pēc sarunas beigām.