Sony Xperia E - Interneta un ziņapmaiņas iestatījumi

background image

Interneta un ziņapmaiņas iestatījumi

Lai nosūtītu teksta un multiziņas un piekļūtu internetam, nepieciešams 2G/3G mobilo

datu savienojums un pareizi iestatījumi. Iestatījumus var iegūt vairākos veidos:

Pārsvarā mobilo tālruņu tīkli un operatori pārdod tālruņus ar jau instalētiem interneta

un ziņapmaiņas iestatījumiem. Tādā gadījumā varat nekavējoties uzsākt interneta

lietošanu un ziņu sūtīšanu.

Atsevišķos gadījumos, pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiks piedāvāta iespēja lejupielādēt

interneta un ziņapmaiņas iestatījumus. Šos iestatījumus iespējams lejupielādēt arī

vēlāk, izmantojot izvēlni Iestatījumi.

Tālruņa interneta un tīkla iestatījumus varat manuāli pievienot un mainīt jebkurā laikā.

Sazinieties ar tīkla operatoru, lai iegūtu detalizētu informāciju par interneta un

ziņapmaiņas iestatījumiem.

Interneta un ziņapmaiņas iestatījumu lejupielāde

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Xperia™ > Interneta iestatījumi.

Pašlaik lietotā piekļuves punkta nosaukuma (APN) skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet Piekļ. p. nosaukumi.

Ja ir pieejami vairāki savienojumi, aktīvais savienojums ar tīklu tiek norādīts ar atzīmes pogu

labajā pusē.

Manuāla APN iestatījumu konfigurēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet Piekļ. p. nosaukumi, pēc tam nospiediet .

4

Piesitiet Jauns APN.

5

Piesitiet Nosaukums un ievadiet tā tīkla profila nosaukumu, ko vēlaties izveidot.

6

Piesitiet APN un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.

7

Ievadiet visu pārējo informāciju, ko pieprasa tīkla operators.

8

Nospiediet un piesitiet Saglabāt .

Lai iegūtu detalizētu informāciju par tīkla iestatījumiem, sazinieties ar tīkla operatoru.

Noklusējuma interneta iestatījumu atiestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet Piekļ. p. nosaukumi, pēc tam nospiediet .

4

Piesitiet Atiestatīt uz nokl. vērtību.