Sony Xperia E - Mobilā tīkla iestatījumi

background image

Mobilā tīkla iestatījumi

Jūsu tālrunis automātiski pārslēdz mobilos tīklus atkarībā no tā, kurš tīkls pieejams

dažādos rajonos. Jūs varat iestatīt savu tālruni arī manuāli, lai piekļūtu noteiktam

mobilajam tīkla tipam, piemēram, WCDMA vai GSM.

33

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tīkla tipa izvēle

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet Tīkla režīms.

4

Izvēlieties tīkla tipu.

Cita tīkla manuāla izvēle

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Kad tiek parādīts uznirstošais logs, piesitiet Meklēšanas režīms > Manuāli.

4

Izvēlieties tīklu.

Ja tīklu būsit izvēlējies manuāli, tālrunis nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatradīsities

manuāli izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla izvēles aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli > Tīkla operatori.

3

Kad tiek parādīts uznirstošais logs, piesitiet Meklēšanas režīms.

4

Piesitiet Automātiski.

Datu trafika izslēgšana

Lai izvairītos no nevēlamu datu lejupielādes un sinhronizācijas, varat izslēgt visus datu

savienojumus ar savu tālruni 2G/3G tīklā. Sazinieties ar sava tīkla operatoru, ja

nepieciešama detalizēta informācija par abonēšanas plāna un datu trafika izmaksām.

Kad datu trafiks ir izslēgts, jūs vēl aizvien varat izmantot Wi-Fi™ un Bluetooth™

savienojumus. Jūs varat arī sūtīt un saņemt multiziņas.

Visu datu plūsmas izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai Datplūsma.

Datu pārraides viesabonēšana

Atkarībā no jūsu tīkla operatora, iespējams, var tikt atļauti mobilie datu savienojumi,

izmantojot 2G/3G, ārpus jūsu mājas tīkla (viesabonēšana). Lūdzu, ņemiet vērā, ka var

tikt piemērota datu pārraides maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla

operatoru.

Programmas dažkārt var bez brīdinājuma izmantot interneta savienojumu jūsu mājas tīklā,

piemēram, nosūtot meklēšanas un sinhronizēšanas pieprasījumus. Par datu pārraides

viesabonēšanu var tikt piemērota maksa. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Datu pārraides viesabonēšanas aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl... > Mobilie tīkli.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Datu viesabonēšana.

Datu pārraides viesabonēšanu nevar aktivizēt, ja ir deaktivizēti datu savienojumi

34

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.