Sony Xperia E - Piekļuve programmām un to izmantošana

background image

Piekļuve programmām un to izmantošana

Izmantojiet īsceļus sākuma ekrānā Sākuma ekrāns vai programmu ekrānā.

Ekrāns Application (Programma)

Ekrānā Application (Programma), kuru atverat no sākuma ekrāna Sākuma ekrāns, ir

ietvertas tālrunī instalētās, kā arī lejupielādētās programmas.
Ekrāns Application (Programma) ir platāks nekā standarta ekrāna platums, tāpēc

švīkājiet pa kreisi un pa labi, lai skatītu visu saturu.

Programmu ekrāna atvēršana

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

Programmu ekrāna pārlūkošana

Atveriet programmu ekrānu un pēc tam švīkājiet pa labi vai pa kreisi.

Programmas īsceļa izveide sākuma ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Pieskarieties programmai un turiet to, līdz tā ir redzama ekrānā Sākuma ekrāns,

un pēc tam velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

Programmas koplietošana programmu ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Pieskarieties programmai un turiet to, līdz tā ir redzama ekrānā Sākuma ekrāns,

un pēc tam velciet to uz

.

3

Izvēlieties iespēju un, ja nepieciešams, apstipriniet to. Tagad iecienītas

programmas varat koplietot ar draugiem, lai viņi varētu tās lejupielādēt un lietot.

Programmu atvēršana un aizvēršana

Programmas atvēršana

Ekrānā Sākuma ekrāns vai programmu ekrānā piesitiet programmai.

Programmas aizvēršana

Nospiediet .

Kad nospiežat , lai izietu, dažu programmu darbība tiek apturēta, taču dažas programmas

var joprojām turpināt darboties fonā. Pirmajā gadījumā, nākamreiz atverot šo programmu,

varat turpināt darbu no vietas, kur to pārtraucāt. Ņemiet vērā, ka dažu lietotņu, piemēram,

sociālo tīklu pakalpojumu lietotņu, darbība fonā var izraisīt maksas par datu pārraidi

piemērošanu.

20

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pēdējo izmantoto programmu logs

No šī loga var skatīt pēdējās izmantotās programmas un tām piekļūt.

Nesen lietoto programmu loga atvēršana

Nospiediet un turiet .

Programmu izvēlne

Izvēlni var atvērt jebkurā brīdī, kad izmantojat programmu, nospiežot tālruņa taustiņu

. Izmantojot dažādas programmas, izvēlne var izskatīties atšķirīgi.

Izvēlnes atvēršana programmā

Izmantojot programmu, nospiediet .

Izvēlne visās programmās nav pieejama.

Programmu ekrāna pārkārtošana

Programmu ekrānā pārvietojiet programmas atbilstoši savām vajadzībām.

Programmu kārtošana programmu ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns, piesitiet , lai atvērtu programmu ekrānu.

2

Piesitiet un izvēlieties kādu no iespējām.

Programmas pārvietošana programmu ekrānā

1

Atveriet programmu ekrānu un piesitiet .

2

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un tālrunis sāk vibrēt, pēc

tam velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.

3

Piesitiet , lai aizvērtu rediģēšanas režīmu.

Programmu var pārvietot tikai tad, ja ir izvēlēts .

Programmas atinstalēšana programmu ekrānā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet . Visas atinstalējamās programmas ir atzīmētas ar ikonu .

3

Piesitiet programmai, kuru vēlaties atinstalēt, pēc tam piesitiet Labi.