Sony Xperia E - Sākuma ekrāns

background image

Sākuma ekrāns

Tālruņa ekrāns Sākuma ekrāns darbojas līdzīgi datora darbvirsmai. Tas nodrošina

piekļuvi svarīgākajām tālruņa funkcijām. Ekrānu Sākuma ekrāns var pielāgot,

izmantojot logrīkus, īsceļus, mapes, motīvus, fonus un citus objektus.
Sākuma ekrāns ir paplašināms ārpus parasta ekrāna platuma, tāpēc, lai skatītu saturu

kādā no četriem paplašinājumiem, velciet švīku virzienā pa kreisi vai pa labi.

parāda, kurā ekrāna Sākuma ekrāns daļā atrodaties.

17

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Jebkurā brīdī var ātri piekļūt ekrāna apakšdaļā esošajiem objektiem.

Sākuma ekrāna atvēršana

Nospiediet .

Sākuma ekrāna pārlūkošana

Švīkājiet pa labi vai pa kreisi.

Objekta koplietošana sākuma ekrānā

1

Nospiediet , lai atvērtu Sākuma ekrāns.

2

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt,

un pēc tam velciet šo objektu uz

.

3

Izvēlieties iespēju un, ja nepieciešams, apstipriniet to. Tagad iecienītas

programmas un logrīkus varat koplietot ar draugiem, lai viņi varētu tos

lejupielādēt un lietot.

Logrīki

Logrīki ir nelielas programmas, ko var lietot tieši ekrānā Sākuma ekrāns. Piemēram,

mūzikas atskaņotāja logrīks ļauj tieši sākt mūzikas atskaņošanu.
Dažiem logrīkiem var mainīt izmēru, tos palielinot, lai redzētu vairāk satura, vai

samazinot, lai ietaupītu vietu ekrānā Sākuma ekrāns.

Logrīka pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Pievienot > Logrīki.

3

Piesitiet logrīkam.

Logrīka izmēru maiņa

1

Pieskarieties logrīkam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt,

pēc tam atlaidiet logrīku. Ja logrīka, piemēram, kalendāra logrīka izmērus var

mainīt, tiek parādīts iezīmēts rāmis un izmēru maiņas punkti.

2

Velciet punktus uz iekšu vai āru, lai logrīku samazinātu vai palielinātu.

3

Lai apstiprinātu logrīka jauno izmēru, piesitiet jebkurā ekrāna Sākuma ekrāns

vietā.

Visu sākuma ekrāna logrīku pārskatīšana

Savelciet pirkstus jebkurā ekrāna Sākuma ekrāns apgabalā. Tagad vienā skatā

ir redzami visi dažādās ekrāna Sākuma ekrāns daļās esošie logrīki.

Kad visi ekrāna Sākuma ekrāns logrīki ir redzami vienā skatā, piesitiet jebkuram logrīkam, lai

pārietu uz to ekrāna Sākuma ekrāns daļu, kurā atrodas šis logrīks.

18

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sākuma ekrāna pārkārtošana

Pielāgojiet sākuma ekrāna izskatu un mainiet funkcijas, kurām var piekļūt no šī

ekrāna. Mainiet ekrāna fonu, pārvietojiet objektus, izveidojiet mapes un pievienojiet

kontaktu īsceļus.

Sākuma ekrāna iespēju izvēlnes atvēršana

Varat atvērt ekrāna Sākuma ekrāns iespēju izvēlni divos veidos:

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

Pieskarieties jebkurai ekrāna Sākuma ekrāns daļai un turiet to.

Īsceļa pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Pievienot > Īsceļi.

3

Atrodiet un izvēlieties īsceļu.

Pievienojiet programmas īsceļu no programmu ekrāna, pieskaroties programmai un turot to.

Objekta pārvietošana sākuma ekrānā

1

Nospiediet , lai atvērtu Sākuma ekrāns.

2

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas palielinās un tālrunis novibrē, pēc

tam velciet objektu uz jauno atrašanās vietu.

Objekta dzēšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt,

un pēc tam velciet šo objektu uz .

Mapes pievienošana sākuma ekrānam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Pievienot > Mape.

3

Ievadiet mapes nosaukumu un piesitiet Gatavs.

Lai automātiski izveidotu mapi, sākuma ekrānā velciet objektu un nometiet to uz cita objekta.

Objektu pievienošana mapei

Pieskarieties objektam un turiet to, līdz tas tiek palielināts un tālrunis sāk vibrēt,

un pēc tam velciet šo objektu uz mapi.

Mapes pārdēvēšana

1

Piesitiet mapei, lai to atvērtu.

2

Pieskarieties mapes nosaukuma joslai, lai skatītu lauku Mapes nosaukums.

3

Ievadiet jauno mapes nosaukumu un piesitiet Gatavs.

Sākuma ekrāna fona maiņa

Pielāgojiet ekrānu Sākuma ekrāns savam stilam, izmantojot fonus un dažādus

motīvus.

Sākuma ekrāna fona maiņa

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Fons un izvēlieties fonu.

Varat izmantot uzņemto fotoattēlu vai animāciju. Apmeklējiet pakalpojumu Google Play™ un

citus avotus, lai lejupielādētu, piemēram, tiešās apskates fonus, kas dienas gaitā mainās.

Motīva iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns nospiediet .

2

Piesitiet Motīvs un izvēlieties motīvu.

Kad nomaināt motīvu, mainās arī dažu programmu fons.

19

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.