Sony Xperia E - Statuss un paziņojumi

background image

Statuss un paziņojumi

Ekrāna augšdaļā esošajā statusa joslā ir pieejama informācija par tālruņa stāvokli.

Kreisajā pusē tiek parādīti paziņojumi par jaunu vai esošu notikumu. Tajā, piemēram,

tiek parādīti paziņojumi par jaunām ziņām un kalendāra notikumiem. Labajā pusē ir

redzams signāla stiprums, akumulatora statuss, kā arī cita informācija.

21

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Statusa josla ļauj pielāgot pamatiestatījumus tālrunī, piemēram, Wi-Fi®, Bluetooth™,

datplūsmu un skaņu. Varat arī atvērt iestatījumus no paziņojumu paneļa, lai mainītu

citus iestatījumus.
Informāciju par akumulatora statusu un dažus paziņojumus sniedz arī paziņojumu

indikators. Piemēram, ja indikators mirgo zilā krāsā, tas norāda uz jaunu ziņu vai

neatbildētu zvanu. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, paziņojumu indikators var

nedarboties.

Paziņojumu un notiekošo darbību pārbaude

Varat vilkt uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli un iegūtu plašāku

informāciju. Piemēram, varat izmantot paneli, lai atvērtu jaunu ziņu vai skatītu

kalendāra notikumu. Varat arī atvērt dažas lietotnes, kas darbojas fonā, piemēram,

mūzikas atskaņotāju.

Paziņojumu paneļa atvēršana

Velciet statusa joslu uz leju.

22

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Paziņojumu paneļa aizvēršana

Velciet uz augšu paziņojumu paneļa apakšdaļā esošo cilni.

Darbībā esošas lietotnes atvēršana, izmantojot paziņojumu paneli

Piesitiet darbībā esošās lietotnes ikonai, lai atvērtu šo lietotni.

Paziņojuma nerādīšana paziņojumu panelī

Novietojiet pirkstu uz paziņojuma un švīkājiet pa kreisi vai pa labi.

Lai notīrītu paneli Notification

Panelī Notification pieskarieties Dzēst.

Tālruņa iestatīšana no paziņojumu paneļa

Lai pielāgotu tālruņa pamatiestatījumus, iestatījumu izvēlni varat atvērt no paziņojumu

paneļa. Piemēram, varat ieslēgt Wi-Fi®.

Tālruņa iestatījumu izvēlnes atvēršana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

Skaņas iestatījumu pielāgošana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

Bluetooth™ funkcijas vadīšana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

Wi-Fi® funkcijas vadīšana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .

Datplūsmas iespējošana vai atspējošana no paziņojumu paneļa

1

Velciet statusa joslu uz leju.

2

Piesitiet .