Sony Xperia E - Tālruņa pielāgošana

background image

Tālruņa pielāgošana

Pielāgojiet tālruni savām vajadzībām, piemēram, iestatot personīgu zvana signālu,

tālruņa valodu un privātuma iestatījumus.

Skaļuma pielāgošana

Var pielāgot tālruņa zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla skaļumu, kā

arī mūzikas un video atskaņošanas skaļumu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz

augšu vai uz leju.

Lai tālrunī iestatītu kluso režīmu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atlasiet Klusais režīms, pēc tam atlasiet Izslēgt skaņu.

Tālruņa iestatīšana uz vibrosignāla režīmu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atlasiet Klusais režīms, pēc tam atlasiet Vibrēšana.

Tālruņa iestatīšana uz vibrosignāla un zvanīšanas režīmu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atlasiet Klusais režīms, pēc tam atlasiet Izslēgts.

4

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vibrēt zvanīšanas laikā.

Skaļruņa skaļuma pastiprināšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu xLOUD™.

Laiks un datums

Varat mainīt tālruņa laiku un datumu.

28

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Datuma manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Autom. datums un laiks, noņemiet tajā esošo

atzīmi.

4

Piesitiet Datuma iestatīšana.

5

Lai pielāgotu datumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

6

Piesitiet Iestatīt.

Laika manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Autom. datums un laiks, noņemiet tajā esošo

atzīmi.

4

Piesitiet Laika iestatīšana.

5

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu stundu un minūšu iestatījumu.

6

Ja nepieciešams, ritiniet augšup, lai mainītu iestatījumu AM uz PM vai otrādi.

7

Piesitiet Iestatīt.

Laika joslas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Automātiskā laika josla, noņemiet tajā esošo

atzīmi.

4

Piesitiet Laika joslas izvēle.

5

Atlasiet iespēju.

Datuma formāta iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Datums un laiks > Atlasīt datuma formātu.

3

Izvēlieties iespēju.

Zvana signāla iestatījumi

Lai iestatītu tālruņa zvana signālu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa > Tālruņa zvana signāls.

3

Izvēlieties zvana signālu.

4

Piesitiet Gatavs.

Pieskārienu signālu aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas Cipartastatūras piesk. signāli un Pieskāriena

skaņas

.

Paziņojuma signāla izvēle

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa > Noklusējuma paziņojums.

3

Izvēlieties zvana signālu.

4

Piesitiet Gatavs.

29

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ekrāna iestatījumi

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.

3

Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtumu.

4

Piesitiet Labi.

Spilgtuma līmeņa iestatījums ietekmē akumulatora veiktspēju. Padomus par akumulatora

veiktspējas uzlabošanu skatiet sadaļā

Akumulatora veiktspējas uzlabošana

.

Ekrāna vibrācijas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Vibrācija pieskaroties. Piesitot funkcionālajiem

taustiņiem un noteiktām programmām, ekrāns vibrē.

Dīkstāves laika pirms ekrāna izslēgšanas pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Displejs > Miega režīms.

3

Atlasiet iespēju.

Lai ātri izslēgtu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Ekrāna uzturēšana aktīvā stāvoklī tālruņa uzlādes laikā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Izstrādātājiem paredzētas iespējas.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Palikt nomodā.

Tālruņa valoda

Varat izvēlieties tālrunī izmantojamo valodu.

Tālruņa valodas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Valoda un ievade > Valoda.

3

Atlasiet iespēju.

Ja esat atlasījis nepareizu valodu un nesaprotat izvēlnes tekstu, atrodiet ikonu Iestatījumi un

piesitiet tai. Pēc tam atlasiet ierakstu blakus

un izvēlieties nākamās izvēlnes pirmo ierakstu.

Tagad varat atlasīt nepieciešamo valodu.

Lidmašīnas režīms

Lidmašīnas režīmā tālruņa tīkla un radio raiduztvērēji ir izslēgti, lai neizraisītu jutīgu

iekārtu traucējumus. Varat spēlēt spēles, klausīties mūziku, skatīties video un citu

saturu, ja vien šis saturs ir saglabāts atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā. Varat izmantot

arī signālus, ja tie ir aktivizēti.

Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, tiek samazināts akumulatora patēriņš.

Lidmašīnas režīma ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Vēl....

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Lidmašīnas režīms.

Varat arī izvēlēties Lidmašīnas režīms no izvēlnes Tālruņa iespējas. Lai piekļūtu izvēlnei

Tālruņa iespējas, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

30

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.