Sony Xperia E - Tālruņa uzstādījumu izvēlne

background image

Tālruņa uzstādījumu izvēlne

Skatiet un mainiet tālruņa uzstādījumus izvēlnē Uzstādījumi.

23

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Piekļuve tālruņa iestatījumiem

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Piesitiet Iestatījumi.