Sony Xperia E - Teksta rakstīšana

background image

Teksta rakstīšana

Ekrāna tastatūra

Piesitiet QWERTY tastatūras ekrāna taustiņiem, lai parocīgi ievadītu tekstu. Dažās

programmās ekrāna tastatūra tiek atvērta automātiski. Šo tastatūru varat arī atvērt,

pieskaroties teksta laukam.

Ekrāna tastatūras izmantošana

1 Rakstzīmju reģistra maiņa un burtslēga ieslēgšana. Dažām valodām šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu

papildu rakstzīmēm.

2 Ekrāna tastatūras skata aizvēršana

3 Skaitļu un simbolu rādīšana. Pieskarieties un turiet, lai parādītu smaidiņus.

4 Atstarpes ievadīšana

5 Ievades iestatījumu izvēlnes atvēršana, lai mainītu, piemēram, Rakstīšanas valodas. Šis taustiņš arī

maina rakstīšanas valodu, ja ir izvēlētas vairākas ievades valodas.

6 Rakstatgriezes ievade vai teksta ievades apstiprināšana

7 Rakstzīmes, kas atrodas pirms kursora, izdzēšana

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko

tālruni.

Ekrāna tastatūras parādīšana, lai ievadītu tekstu

Piesitiet teksta ievades laukam.

Ekrāna tastatūras paslēpšana

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, nospiediet .

Ekrāna tastatūras izmantošana ainavas orientācijā

Ievadot tekstu, pagrieziet tālruni uz sāniem.

Lai tastatūra atbalstītu šo funkciju, izmantotajai programmai ir jāatbalsta ainavas režīms un

ekrāna orientācijai jābūt iestatītai kā automātiskai.

Teksta ievade, izmantojot pilno ekrāna tastatūru

Lai ievadītu pilnajā tastatūrā redzamu rakstzīmi, piesitiet šai rakstzīmei.

Lai ievadītu rakstzīmes variantu, pieskarieties pilnās tastatūras standarta

rakstzīmei un turiet to, līdz tiek atvērts pieejamo iespēju saraksts, un pēc tam

izvēlieties iespēju. Piemēram, lai ievadītu rakstzīmi “é”, pieskarieties rakstzīmei

“e” un turiet to, līdz tiek parādītas citas iespējas, un pēc tam, neatlaižot pirkstu

no pilnās tastatūras, velciet pirkstu līdz rakstzīmei “é” un izvēlieties to.

24

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Burtu reģistra pārslēgšana

Pirms burta ievadīšanas piesitiet , lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem vai

otrādi.

Burtslēga ieslēgšana

Pirms vārda rakstīšanas piespiediet vai līdz ir redzams .

Ciparu vai simbolu ievade

Teksta ievades laikā piesitiet . Tiek parādīta tastatūra ar cipariem un

simboliem. Piesitiet , lai skatītu citas iespējas.

Bieži lietoto pieturzīmju ievade

1

Pēc vārda ievades piesitiet atstarpes taustiņam.

2

Izvēles joslā atlasiet kādu no pieturzīmēm. Atlasītā pieturzīme tiek ievietota

pirms atstarpes.

Lai ātri ievadītu punktu, pēc vārda ievades divreiz piesitiet atstarpes taustiņam.

Smaidiņa ievietošana

1

Ievadot tekstu, pieskarieties un turiet .

2

Izvēlieties smaidiņu.

Rakstzīmju dzēšana

Piesitiet, lai kursoru novietotu pēc dzēšamās rakstzīmes, pēc tam piesitiet .

Pārnesuma jaunā rindā ievade

Lai ievietotu pārnesumu jaunā rindā, ievadot tekstu, piesitiet .

Teksta atlase

1

Ievadiet kādu tekstu, pēc tam piesitiet tekstam un turiet to. Vārds, kuram

piesitiet, tiek iezīmēts ar tabulatoriem abās pusēs.

2

Velciet tabulatorus pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu vairāk teksta.

Teksta rediģēšana portreta orientācijā

1

Ievadot tekstu, pieskarieties teksta laukam un turiet to, līdz tiek parādīta lietotņu

josla.

2

Atlasiet tekstu, kuru vēlaties rediģēt, un pēc tam izmantojiet lietotņu joslu, lai

veiktu nepieciešamās izmaiņas.

Lai tekstu ielīmētu no starpliktuves, varat arī turēt teksta lauku, līdz tiek parādīta iespēja

Ielīmēt, pēc tam piesitiet Ielīmēt.

Lietotņu josla

1

Aizvērt lietotņu joslu

2

Atlasīt visu tekstu

3

Izgriezt tekstu

4

Kopēt tekstu

5

Ielīmēt tekstu

Ikona parādās tikai tad, kad starpliktuvē ir saglabāts teksts.

25

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Funkcijas Švīkāšana, lai rakstītu izmantošana vārdu rakstīšanai

Tekstu var ievadīt, ekrāna tastatūrā velkot pirkstu no burta uz burtu. Varat pacelt

pirkstu starp vārdiem, lai tālrunis tos atpazītu.

Švīkāšana, lai rakstītu ir pieejama tikai tad, ja izmantojat ekrāna tastatūru.

Teksta ievade, izmantojot funkciju Švīkāšana, lai rakstītu

1

Ievadot tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, pabīdiet pirkstu no viena burta uz

citu, lai atrastu vārdu, ko vēlaties rakstīt. Kad vārds ir ievadīts, atlaidiet pirkstu.

2

Tālrunī tiek ieteikts vārds, pamatojoties uz burtiem, pār kuriem vilkāt ar pirkstu.

Ja nepieciešams, izvēles joslā atlasiet pareizo vārdu. Lai skatītu vairāk iespēju,

ritiniet iespējamo vārdu joslu pa labi vai pa kreisi. Ja nevarat atrast vajadzīgo

vārdu, vienu reizi piesitiet vienumam , lai dzēstu visu vārdu. Pēc tam vēlreiz

mēģiniet meklēt vārdu, izmantojot Švīkāšana, lai rakstītu, vai piesitiet katram

burtam, lai ievadītu vārdu.

3

Ja iestatījums Atstarpe pirms švīkas ir aktivizēts, meklējiet nākamo vārdu, ko

vēlaties ievadīt. Ja iestatījums nav aktivizēts, piesitiet atstarpes taustiņam un

pēc tam meklējiet nākamo vārdu, ko vēlaties ievadīt.

Ja ir aktivizēts iestatījums Atstarpe pirms švīkas un vēlaties ievadīt salikteni, iespējams, ka

pirmā vārda daļa būs jāievada, velkot ar pirkstu, bet otrā daļa — piesitot katra burta

taustiņam.

Iestatījumu Švīkāšana, lai rakstītu maiņa

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet . Ja ir izvēlētas

vairākas rakstīšanas valodas, pieskarieties simbolam un turiet to.

2

Piesitiet Teksta ievades iestatījumi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Švīkāšana, lai rakstītu vai noņemiet no tās atzīmi.

4

Ja vēlaties starp žestiem automātiski ievietot atstarpi, nepiesitot atstarpes

taustiņam, atzīmējiet izvēles rūtiņu Atstarpe pirms švīkas.

Tālruņa tastatūra

Tālruņa tastatūra ir līdzīga standarta 12 taustiņu tālruņa tastatūrai. Tā nodrošina

jutīgās teksta un vairākpiesitienu ievades iespējas. Teksta ievadi, izmantojot tālruņa

tastatūru, varat aktivizēt pilnās tastatūras iestatījumos. Tālruņa tastatūra ir pieejama

tikai portreta orientācijā.

Tālruņa tastatūras lietošana

1 Teksta ievades iespējas izvēle

2 Rakstzīmju reģistra maiņa un burtslēga ieslēgšana

3 Ciparu rādīšana

4 Simbolu un smaidiņu rādīšana

5 Atstarpes ievadīšana

26

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

6 Ievades iestatījumu izvēlnes atvēršana, lai mainītu, piemēram, Rakstīšanas valodas. Šis taustiņš arī

maina rakstīšanas valodu, ja ir izvēlētas vairākas ievades valodas.

7 Rakstatgriezes ievade vai teksta ievades apstiprināšana

8 Rakstzīmes, kas atrodas pirms kursora, izdzēšana

Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko

tālruni.

Tālruņa tastatūras atvēršana pirmo reizi

1

Piesitiet teksta ievades laukam un pēc tam piesitiet vai pieskarieties un

turiet to, ja jau esat atlasījis vairākas ievades valodas.

2

Piesitiet Pilnās tastatūras izkārtojums un atlasiet kādu no iespējām.

Kad esat atlasījis tastatūras izkārtojuma opciju, varat aktivizēt tālruņa tastatūru, vienkārši

piesitot teksta ievades laukam.

Pārslēgšana no ekrāna tastatūras uz tālruņa tastatūru un pretēji

1

Ievadot tekstu, piesitiet vai pieskarieties un turiet to, ja jau esat atlasījis

vairākas ievades valodas.

2

Piesitiet Pilnās tastatūras izkārtojums un atlasiet kādu no iespējām.

Ņemiet vērā, ka tālruņa tastatūra ir pieejama tikai portreta orientācijā.

Teksta ievade, izmantojot tālruņa tastatūru

Kad izmantojat tālruņa tastatūru, varat izvēlēties kādu no abām ievades iespējām:

Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet katram rakstzīmes taustiņam tikai vienu

reizi arī tad, ja vajadzīgais burts nav taustiņa pirmais burts. Piesitiet parādītajam

vārdam vai piesitiet , lai skatītu vairāk vārdu ieteikumus, un izvēlieties vārdu sarakstā.

Kad tālruņa tastatūrā tiek parādīts , piesitiet tās rakstzīmes ekrāna taustiņam, kuru

vēlaties ievadīt. Turpiniet spiest šo taustiņu, līdz tiek izvēlēta vajadzīgā rakstzīme. Pēc

tam veiciet šīs pašas darbībām nākamajai rakstzīmei, kuru vēlaties ievadīt, utt.

Ciparu ievade, izmantojot tālruņa tastatūru

Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, piesitiet . Tiek parādīta tālruņa tastatūra ar

cipariem.

Simbolu un smaidiņu ievietošana, izmantojot tālruņa tastatūru

1

Kad ir atvērta tālruņa tastatūra, piesitiet

. Tiek parādīts režģis ar simboliem

un smaidiņiem.

2

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu citas iespējas. Piesitiet simbolam vai

smaidiņam, lai to izvēlētos.

Pilnās tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumi

Varat izvēlēties ekrāna tastatūras un tālruņa tastatūras iestatījumus, piemēram,

rakstīšanas valodu un automātisko labošanu.

Piekļuve pilnās tastatūras, un tālruņa tastatūras iestatījumiem

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet .

Ja ir izvēlētas vairākas rakstīšanas valodas, pieskarieties un turiet .

Rakstīšanas valodas maiņa, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru

1

Ievadot tekstu, piesitiet vai pieskarieties un turiet to, ja jau esat izvēlējies

vairākas ievades valodas.

2

Piesitiet Rakstīšanas valodas un izvēlieties valodas, kas jāizmanto rakstīšanai.

3

Ja izvēlējāties vairākas ievades valodas, piesitiet , lai pārslēgtu izvēlētās

rakstīšanas valodas.

27

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tastatūru pārslēgšana

1

Ievadot tekstu, velciet statusa joslu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2

Piesitiet Ievades metodes izvēle un atlasiet kādu iespēju.

Teksta ievades iestatījumi

Teksta ievades laikā varat piekļūt teksta ievades iestatījumu izvēlnei, kas palīdz iestatīt

teksta ieteikumu opcijas. Piemēram, var iestatīt to, kā rakstīšanas laikā tālrunī tiek

atspoguļoti alternatīvi vārdu varianti un pareizie vārdi, vai teksta ievades programmā

iespējot jauno vārdu atcerēšanos rakstīšanas laikā.

Teksta ievades iestatījumu maiņa

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru vai tālruņa tastatūru, piesitiet

vai pieskarieties un turiet .

2

Piesitiet Teksta ievades iestatījumi.

3

Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus.