Sony Xperia E - Lejupielāde no Web

background image

Lejupielāde no Web

Varat lejupielādēt programmas un saturu, pārlūkojot Web ar tālruņa Web pārlūku.

Parasti lejupielāde sākas automātiski, kad pieskaraties izvēlētā faila lejupielādes

saitei.

Lejupielādēto failu skatīšana

1

Pirms iepriekš lejupielādēto (kartē) failu skatīšanas, pārliecinieties, vai tālrunī ir

ievietota atmiņas karte.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet Lejupielādes.

Notiekošās lejupielādes atcelšana

1

Kad dators sāk faila lejupielādi, velciet statusa joslu uz leju un piesitiet

lejupielādējamajam failam.

2

Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus tam failam, kura lejupielādi vēlaties atcelt.

3

Piesitiet .