Sony Xperia E - Pārlūka iestatījumi

background image

Pārlūka iestatījumi

Varat mainīt pārlūka iestatījumus un pielāgot tā skatu. Piemēram, varat mainīt attēlotā

teksta lielumu, lai tas atbilstu jūsu vajadzībām, vai arī notīrīt kešatmiņu, sīkfailus,

pārlūka vēsturi un citus datus, kas saistīti ar jūsu apmeklētajām vietnēm.

Pārlūka iestatījumu mainīšana

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi.

Teksta lieluma maiņa Web lapās

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Pieejamība.

3

Pielāgojiet teksta lielumu kā vēlaties.

Tālruņa kešatmiņas tīrīšana

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konfidencialitāte un drošība.

3

Lai apstiprinātu, piesitiet Tīrīt kešatmiņu un pēc tam piesitiet Labi.

Pārlūka sīkfailu notīrīšana

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konfidencialitāte un drošība.

3

Lai apstiprinātu, piesitiet Dzēst visus sīkfailu datus un pēc tam piesitiet Labi.

Pārlūka vēstures tīrīšana

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Konfidencialitāte un drošība.

3

Lai apstiprinātu, piesitiet Dzēst vēsturi un pēc tam piesitiet Labi.

Web lapu automātiskā ietilpināšana

Jūsu pārlūkam ir automātiskās ietilpināšanas iespēja, kas atvieglo tādu lielu Web lapu

lasīšanu, kurās ir daudz teksta un attēlu, piemēram, ziņu lapu lasīšanu. Ja šī iespēja

iespējota, pārlūks automātiski ietilpina attēlus un teksta kolonnas ekrānā, ja divreiz

piesitat ekrānam uzreiz pēc tam, kad esat ar pirkstiem veicis tālummaiņu. Ja

automātiskā ietilpināšana ir atspējota, jums, iespējams, ir jāritina sānis, lai izlasītu visu

teikumu.

Web lapu automātiskā ietilpināšana

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Papildu > Automāt. ietilpināt lapas.

83

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Teksta automātiskā aizpildīšana

Automātiskā aizpildīšana ļauj tādus datus kā vārdu un adresi dažādās Web veidlapās

ievadīt automātiski, lai vienu un to pašu informāciju nevajadzētu atkārtoti ievadīt

dažādās Web lapās.

Teksta izveide automātiskajai aizpildīšanai

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Vispārīgi.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Automātiski aizpildīt veidlapas, ja tā vēl nav atzīmēta.

4

Piesitiet Automātiskās aizpildes teksts, pēc tam ievadiet tekstu, kas jāizmanto

Web veidlapu automātiskajai aizpildīšanai, piemēram, savu vārdu, uzvārdu un

adresi.

5

Kad tas ir izdarīts, piesitiet Saglabāt.

Spraudņa iestatījumi

Varat pielāgot, kā spraudnis Web lapā funkcionē. Piemēram, varat iespējot

spraudņus, lai, kad skatāt Web lapu, iegūtu optimālu vizuālo efektu. Vai arī, lai

palielinātu pārlūkošanas ātrumu, varat konfigurēt pārlūku, lai spraudņi tiktu palaisti

tikai pēc pieprasījuma, vai arī varat atspējot spraudņus pavisam.

Spraudņu iespējošana pēc pieprasījuma

1

Kad ir atvērts pārlūks, nospiediet .

2

Piesitiet Iestatījumi > Papildu > Aktivizēt spraudņus.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Pēc pieprasījuma.

Lai iestatījums stātos spēkā, pārlūks, iespējams, ir jārestartē.

84

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.