Sony Xperia E - Īsziņu un multivides ziņapmaiņas izmantošana

background image

Īsziņu un multivides ziņapmaiņas izmantošana

Varat sūtīt un saņemt īsziņas tālrunī, izmantojot īsziņu pakalpojumu (Short Message

Service — SMS). Ja abonementā ir iekļauts multivides ziņapmaiņas pakalpojums

(Multimedia Messaging Service — MMS), varat arī sūtīt un saņemt ziņas, kurās ir

multivides faili, piemēram, attēli un videoklipi. Vienas īsziņas ietvaros sūtāmo

rakstzīmju skaita ierobežojums ir atkarīgs no operatora un lietotās valodas. Ja

pārsniedzat rakstzīmju skaita ierobežojumu, visas atsevišķās ziņas tiek savienotas un

nosūtītas kā viena ziņa. Tiek piemērota maksa par katru atsevišķo īsziņu, ko nosūtāt.

Skatot ziņas, tās būs redzamas kā sarunas — tas nozīmē, ka ziņas ir sagrupētas

atbilstoši adresātam.

Lai sūtītu multiziņas, tālrunī ir jābūt pareiziem MMS iestatījumiem. Sk.

Interneta un ziņapmaiņas

iestatījumi

32. lpp.

Ziņas izveide un sūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet Jauna ziņa.

3

Lai pievienotu adresātu, piesitiet Pievienot adresātu, pēc tam atrodiet un

atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus adresāta vārdam. Lai pievienotu vairākus

adresātus, atzīmējiet vajadzīgo adresātu izvēles rūtiņas. Varat arī manuāli

ievadīt pilnu numuru meklēšanas laukā un pēc tam piesist Pievienot.

4

Kad esat pabeidzis adresātu pievienošanu, piesitiet Gatavs.

5

Piesitiet Rakstiet ziņu un ievadiet ziņas tekstu.

6

Ja vēlaties pievienot multivides failu, piesitiet un atlasiet iespēju.

7

Ja pirms ziņas nosūtīšanas vēlaties pievienot vai noņemt adresātus, nospiediet

. Lai pievienotu adresātu, piesitiet Pievienot adresātu. Lai adresātu noņemtu,

piesitiet Rediģēt adresātus un piesitiet blakus adresāta laukam. Kad tas ir

izdarīts, piesitiet Gatavs.

8

Lai nosūtītu ziņu, piesitiet Sūtīt.

Ja ziņu aizvērsiet, pirms tā būs nosūtīta, tā tiks saglabāta kā melnraksts. Šī saruna tiks

marķēta ar vārdu Melnraksts:.

Saņemtas ziņas lasīšana

1

Izmantojot Sākuma ekrāns, piesitiet , pēc tam atrodiet un piesitiet .

2

Piesitiet vēlamajai sarunai.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt ziņu

.

Saņemot īsziņu vai multiziņu, statusa joslā tiek parādīts . Kad ir atvērta statusa josla, lai

lasītu ziņu, var vilkt uz leju statusa joslu un piesist saņemtajai ziņai.

Atbildēšana uz ziņu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Piesitiet vēlamajai sarunai.

3

Ievadiet atbildi un piesitiet Sūtīt.

Ziņas pārsūtīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Piesitiet vēlamajai sarunai.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties pārsūtīt, un turiet, pēc tam piesitiet Pārsūtīt

ziņu

.

4

Sarakstā izvēlieties adresātu vai piesitiet Pievienot adresātu, lai pievienotu

adresātu, kurš nav ietverts sarakstā.

5

Rediģējiet ziņu un piesitiet Sūtīt.

48

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ziņas dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Piesitiet vēlamajai sarunai.

3

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties dzēst, un turiet, pēc tam piesitiet Dzēst ziņu >

.

Sarunu dzēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet , pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet Dzēst sarunas.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus tām sarunām, kuras vēlaties izdzēst, un pēc

tam piesitiet Dzēst.

Sūtītāja numura saglabāšana kontakta informācijā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Piesitiet sarunai.

3

Piesitiet ekrāna augšdaļā redzamajam sūtītāja numuram.

4

Piesitiet .

5

Izvēlieties esošu kontaktu vai, ja vēlaties izveidot jaunu kontaktu, piesitiet .

6

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.

Zvanīšana ziņas sūtītājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Piesitiet sarunai.

3

Piesitiet ekrāna augšdaļā redzamajam adresāta vārdam.

4

Ja adresāts ir saglabāts pie kontaktiem, piesitiet tālruņa numuram, kuram

jāzvana. Ja adresāts nav saglabāts pie kontaktiem, piesitiet .

Ar ziņu saņemta faila saglabāšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Piesitiet vēlamajai sarunai.

3

Ja ziņa vēl nav lejupielādēta, piesitiet ziņai un turiet, pēc tam piesitiet

Lejupielādēt ziņu

.

4

Pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties saglabāt, pēc tam atlasiet vēlamo

iespēju.