Sony Xperia E - Īsziņu un multiziņu iespējas

background image

Īsziņu un multiziņu iespējas

Ziņu paziņojumu iestatījumu skatīšana un rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Nospiediet .

3

Lai skatītu un rediģētu savus iestatījumus, piesitiet Iestatījumi, piesitiet SIM

kartei un izvēlieties vēlamos iestatījumus.

Izejošo ziņu piegādes atskaišu iestatījumu mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Nospiediet .

3

Piesitiet Iestatījumi, tad piesitiet SIM kartei.

4

Piesitiet Piegādes atskaite, lai aktivizētu vai deaktivizētu piegādes atskaiti.

SIM kartē saglabāto ziņu skatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet un pēc tam piesitiet Ziņapmaiņa.

2

Nospiediet un pēc tam piesitiet Iestatījumi.

3

Piesitiet SIM kartei > SIM ziņas.