Sony Xperia E - Ārkārtas zvani

background image

Ārkārtas zvani

Tālrunī var izmantot starptautiskos ārkārtas palīdzības izsaukuma numurus,

piemēram, 112 vai 911. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai tālrunī ir ievietota SIM

karte, jebkurā valstī šos numurus parasti var izmantot ārkārtas zvaniem, ja atrodaties

tīkla darbības zonā.

Ārkārtas zvana veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Tālrunis.

3

Ievadiet avārijas numuru un piesitiet Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Ārkārtas zvanus var veikt arī tad, ja nav ievietota SIM karte vai ja ir iestatīts izejošo zvanu

liegums.

Ārkārtas zvana veikšana, ja SIM karte ir bloķēta

1

Piesitiet Ārkārtas zvans.

2

Ievadiet avārijas numuru un piesitiet Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .