Sony Xperia E - Balss pasts

background image

Balss pasts

Ja abonementā ir iekļauts balss pasta pakalpojums, zvanītājs var atstāt balss ziņas, ja

nav iespējams atbildēt zvanītājiem. Balss pasta pakalpojuma numurs parasti tiek

saglabāts SIM kartē. Ja numurs SIM kartē nav saglabāts, to iespējams iegūt no

pakalpojumu sniedzēja un ievadīt manuāli.

38

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sava balss pasta numura ievade

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Balss pasta iestatījumi >

Balss pasta numurs

.

3

Ievadiet savu balss pasta numuru.

4

Piesitiet Labi.

Zvanīšana uz balss pasta pakalpojumu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Tālrunis.

3

Pieskarieties un turiet

1

.