Sony Xperia E - Konferences zvani

background image

Konferences zvani

Izmantojot konferences jeb daudzpušu zvana funkciju, varat izveidot ar divām vai

vairākām personām kopīgu sarunu.

Konferences zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet .

2

Sastādiet otrā dalībnieka numuru un piesitiet .

3

Ja otrais dalībnieks atbild, pirmā saruna tiek aizturēta.

4

Piesitiet .

Lai pievienotu citus dalībniekus, atkārtojiet 1.–4. darbību.

Privāta saruna ar konferences zvana dalībnieku

1

Konferences zvana laikā piesitiet Pārvaldīt.

2

Piesitiet tā dalībnieka numuram, ar kuru vēlaties runāt privāti.

3

Lai beigtu privāto sarunu un atgrieztos konferences zvanā, piesitiet .

39

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Dalībnieka atvienošana no konferences zvana

1

Notiekoša konferences zvana laikā piesitiet pogai, uz kuras tiek rādīts

dalībnieku skaits. Piemēram, piesitiet 3 dalībnieki, ja ir trīs dalībnieki.

2

Piesitiet blakus dalībniekam, kuru vēlaties atvienot.

Konferences zvana beigšana

Zvana laikā piesitiet .