Sony Xperia E - Vairāki zvani

background image

Vairāki zvani

Ja esat aktivizējis zvanu gaidīšanu, varat vienlaikus saņemt vairākus zvanus. Ja šī

funkcija ir aktivizēta, par cita zvana saņemšanu jums tiks paziņots ar signālu.

Zvanu gaidīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Papildiestatījumi.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, piesitiet Zvanu gaidīšana.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas beigšana

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet Beigt pašr. sarunu un

atbildēt

.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas aizturēšana

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, velciet pa ekrānu.

Otra zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet .

2

Ievadiet adresāta numuru un piesitiet .

3

Ja adresāts atbild, pirmā saruna tiek aizturēta.

Šī procedūra attiecas arī uz nākamajiem zvaniem.

Pārslēgšana no vienas sarunas uz citu

Lai pārslēgtos uz citu sarunu un aizturētu pašreizējo sarunu, piesitiet

vajadzīgajam numuram vai kontaktam.

Notiekošās sarunas beigšana un atgriešanās pie nākamās aizturētās sarunas

Piesitiet .