Sony Xperia E - Zvanu apstrāde

background image

Zvanu apstrāde

Jūs varat izmantot divas SIM kartes un pārslēgt no vienas uz otru, kā nepieciešams.

Kad jūs izmantojat vienu SIM karti zvanu veikšanai, otra SIM karte ir automātiski

atspējota.
Zvanu var veikt, manuāli sastādot tālruņa numuru, piesitot tālruņa kontaktu sarakstā

saglabātam numuram vai piesitot tālruņa numuram zvanu žurnāla skatā. Varat arī

izmantot viedās numura izsaukšanas funkciju, lai ātri atrastu kontaktu sarakstā un

zvanu žurnālā saglabātus numurus.

Zvana veikšana, sastādot numuru

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Tālrunis.

3

Ievadiet adresāta numuru un piesitiet Zvanīt. Lai izdzēstu numuru, piesitiet .

Zvana beigšana

Piesitiet .

Starptautiska zvana veikšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Tālrunis.

3

Pieskarieties un turiet 0, līdz tiek parādīta pluszīme (+).

4

Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu (bez pirmā cipara 0) un tālruņa numuru un

pēc tam piesitiet Zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu

Velciet uz labo pusi pāri ekrānam.

Lai atbildētu uz zvanu, ja lietojat parastas austiņas bez mikrofona, tās jāatvieno no austiņu

savienotāja.

Atteikšanās no zvana

Velciet uz kreiso pusi pāri ekrānam.

37

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Otra zvana noraidīšana

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, velciet pa ekrānu.

Klausules skaļruņa skaļuma mainīšana zvana laikā

Spiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa ieslēgšana sarunas laikā

Piesitiet .

Mikrofona izslēgšana sarunas laikā

Piesitiet .

Ekrāna aktivizēšana zvana laikā

Nospiediet .

Ciparu ievade sarunas laikā

1

Sarunas laikā piesitiet . Tiek parādīta tastatūra.

2

Ievadiet ciparus.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu

Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Pēdējie zvani

Zvanu žurnālā var skatīt pēdējos neatbildētos , saņemtos un veiktos zvanus.

Neatbildēto zvanu saraksta skatīšana

1

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā tiek parādīta ikona . Velciet statusa joslu

uz leju.

2

Piesitiet Neatbildēts zvans.

Zvanīšana uz numuru no zvanu žurnāla

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Tālrunis. Ekrāna augšdaļā tiek parādīts zvanu žurnāla

skats.

3

Lai tieši zvanītu uz numuru, piesitiet tam. Lai pirms zvanīšanas rediģētu

numuru, pieskarieties numuram un turiet to, pēc tam piesitiet Rediģēt numuru

pirms zvana

.

Lai zvanītu uz numuru, varat arī piesist >

Atzvanīt.

Numura no zvanu žurnāla pievienošana kontaktiem

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Tālrunis. Ekrāna augšdaļā tiek parādīts zvanu žurnāla

skats.

3

Pieskarieties numuram un turiet to, pēc tam piesitiet Pievienot kontaktiem.

4

Piesitiet vajadzīgajam kontaktam vai Jauna kontakta izveide.

5

Rediģējiet kontakta informāciju un piesitiet Gatavs.