Sony Xperia E - Zvanu iestatījumi

background image

Zvanu iestatījumi

Zvanu liegumi

Var liegt visus vai noteiktu kategoriju ienākošos un izejošos zvanus. Pirmo reizi lietojot

zvanu liegumu, ir jāievada PUK (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas

atslēga) un pēc tam jauna parole, lai aktivizētu zvanu liegumu funkciju.

Ienākošo vai izejošo zvanu liegšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu liegumi.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Ievadiet paroli un piesitiet Iespējot.

Zvana noraidīšana, izmantojot ziņu

Varat noraidīt zvanu, izmantojot iepriekš definētu ziņu. Šādā veidā noraidot zvanu, šī

ziņa tiek automātiski nosūtīta zvanītājam un saglabāta jūsu tālrunī.
Tālrunī ir sešas iepriekš definētas ziņas. Varat izvēlēties vienu no šīm ziņām. Ja

nepieciešams, ziņu var rediģēt.

Zvana noraidīšana, izmantojot iepriekš definētu ziņu

Velciet Noraidīt ar ziņu augšup un pēc tam atlasiet ziņu.

Otra zvana noraidīšana, izmantojot iepriekš norādītu ziņu

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, velciet Noraidīt ar ziņu uz

augšu un pēc tam atlasiet ziņu.

Zvana noraidīšanai izmantotās ziņas rediģēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Noraidīt zvanu ar ziņu.

3

Piesitiet rediģējamajai ziņai un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

4

Kad tas ir izdarīts, piesitiet Labi.

Zvanu pāradresācija

Zvanus var pāradresēt, piemēram, uz citu tālruņa numuru vai uz automātiskā

atbildētāja pakalpojumu.

Zvanu pāradresēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus, un pēc tam piesitiet

Iespējot

.

Zvanu pāradresācijas izslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Zvanu pāradresācija.

3

Izvēlieties iespēju un pēc tam piesitiet Atspējot.

40

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tālruņa numura rādīšana vai slēpšana

Varat izvēlēties, vai rādīt vai slēpt tālruņa numuru zvanu adresātu ierīcēs, kad tiem

zvanāt.

Tālruņa numura rādīšana vai paslēpšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Papildiestatījumi >

Zvanītāja ID

.

Fiksētie zvana numuri

Ja no sava pakalpojumu sniedzēja esat saņēmis PIN2 kodu, varat izmantot fiksēto

zvanu numuru (Fixed Dialing Numbers — FDN) sarakstu, lai ierobežotu izejošos

zvanus.

Fiksēto numuru sastādīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sast. numuri.

3

Piesitiet Iesl. fiksēto nr. sastād. vai Deakt. fiksēto nr. sastād..

4

Ievadiet PIN2 un piesitiet Labi.

Piekļuve akceptēto zvanu adresātu sarakstam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Fiksēto nr. sast. numuri >

Fiksēto nr. sast. numuri

.

41

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.