Sony Xperia E - За музиката

background image

За музиката

Добијте го максимумот од својот Walkman™ плеер. Слушајте и организирајте музика, аудио книги

и подкасти што сте ги префрлиле од компјутер на мемориската картичка или сте ги купиле и

преземале од електронски продавници.
За лесен пристап на музичкиот плеер до содржините, можете да ја користите апликацијата

Media Go™. Media Go™ помага при пренесувањето музичка содржина помеѓу компјутер и

телефон. За повеќе информации, видете Поврзување на вашиот телефон со
компјутер
на страница 92.

Преглед на апликацијата „WALKMAN“

1

Пребарувајте музика на вашата мемориска картичка

2

Пребарувајте ги сите песни зачувани на внатрешната меморија на телефонот

3

Допрете го копчето со знак за бесконечност за да пронајдете сродни информации на Интернет и дополнителни

компоненти на Google Play™

4

Албум арт (ако е достапно)

5

Одете на следната песна во тековниот распоред за репродуцирање или брзо напред

6

Вкупно траење на песната

7

Поминато време на тековната песна

8

Индикатор за прогрес – влечете или допрете за да премотувате напред или назад

9

Копче за репродукција/пауза

10

Вратете се на претходната песна од постоечкиот редослед на свирење, или премотајте