Sony Xperia E - Откривање на сродна аудио содржина

background image

Откривање на сродна аудио содржина

Во плеерот Walkman™ можете со допирање на копчето за бесконечност

можете да откривате

аудио содржина којашто е поврзана со изведувачот што го слушате.
Додека пребарувате во плеерот Walkman™, можете да пребарувате и аудио содржина поврзана

со одреден изведувач. Плеерот Walkman™ пребарува и ги подредува следниве типови резултати:

музички видеа на YouTube™

информации за изведувач на Wikipedia

стихови на Google

караоке видеа на YouTube™

проширени пребарувања на веб

содржина од услугата Playnow™

Пребарување на поврзана содржина со помош на копчето со знакот за
бесконечност

Кога пуштате песна во плеерот Walkman™, допрете го

.