Sony Xperia E - Преглед на иконите за статус и известувања

background image

Преглед на иконите за статус и известувања

Икони за статус

Следниве икони за статус може да се појават на екранот:

Јачина на сигнал

Нема сигнал

Роаминг

GPRS е достапен

EDGE е достапен

3G е достапен

Испраќање и преземање GPRS податоци

Испраќање и преземање EDGE податоци

Испраќање и преземање 3G податоци

Статус на батерија

Батеријата се полни

GPS е активиран

Авионскиот режим е активиран

Функцијата Bluetooth™ е активирана

SIM-картичката не е вметната

Исклучен е звукот на микрофонот

Звучникот е вклучен

Режим за нечујно

Режим на вибрирање

Поставен е аларм

Синхронизација во тек

Проблем со најава или синхронизација

111

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Вклучена е Wi-Fi® конекција и достапни се безжични мрежи

Икони за известување

Следниве икони за известување може да се појават на екранот:

Нова email порака

Нова текстуална порака или мултимедијална порака

Нова гласовна пошта

Претстоен настан во календарот

Песната се репродуцира

Телефонот е поврзан со компјутер преку USB-кабел

Порака за предупредување

Порака за грешка

Пропуштен повик

Повик во тек

Повик на чекање

Препраќање повик на

Достапни се ажурирања на софтверот

Преземање податоци

Префрлање податоци

Повеќе (не прикажани) известувања