Sony Xperia E - Menyalin fail media ke kad ingatan anda

background image

Menyalin fail media ke kad ingatan anda

Salin semua kandungan media kegemaran anda daripada komputer ke telefon dan

mula menggunakan ciri hiburan telefon anda sepenuhnya. Mudah untuk anda

memindahkan muzik, foto, video dan fail lain. Sambungkan sahaja telefon anda ke

komputer dengan kabel USB dan gunakan aplikasi pengurus fail komputer atau

aplikasi Media Go™ untuk memindahkan fail anda.
Lihat Menyambung telefon anda kepada komputer di halaman 94 untuk

mendapatkan maklumat umum lanjut tentang menyambungkan telefon anda ke

komputer dan memindahkan fail.

58

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.