Sony Xperia E - Teknologi TrackID

background image

Teknologi TrackID

Mengenal pasti muzik menggunakan teknologi TrackID

Gunakan perkhidmatan pengecaman muzik TrackID™ untuk mengenal pasti trek

muzik yang anda dengar dimainkan di sekitar anda. Hanya rakam sampel ringkas lagu

itu dan anda akan mendapat maklumat artis, tajuk dan album dalam masa beberapa

saat. Anda boleh membeli trek yang dikenal pasti oleh TrackID™ dan anda boleh

melihat carta TrackID untuk melihat perkara yang dicari oleh pengguna TrackID di

seluruh dunia. Untuk keputusan terbaik, gunakan teknologi TrackID™ di tempat yang

sunyi.

Aplikasi TrackID™ dan perkhidmatan TrackID™ tidak disokong dalam semua negara/rantau

atau oleh semua rangkaian dan/atau pembekal khidmat di semua kawasan.

Untuk membuka aplikasi TrackID™

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik TrackID™.

Anda juga boleh menggunakan widget TrackID™ untuk membuka aplikasi TrackID™.

Untuk mencari maklumat trek menggunakan TrackID™

1

Apabila aplikasi TrackID™ dibuka, tahan telefon ke arah sumber muzik.

2

Ketik . Jika trek dicam oleh perkhidmatan TrackID™, keputusan kelihatan

pada skrin.

Untuk kembali ke skrin mula TrackID™, tekan

.

Untuk melihat carta TrackID™

1

Apabila aplikasi TrackID™ dibuka, ketik Carta. Pada kali pertama anda melihat

carta, ia ditetapkan kepada rantau anda sendiri.

2

Untuk melihat carta bagi carian paling popular dalam rantau lain, ketik >

Wilayah

.

3

Pilih negara atau rantau.

Menggunakan hasil teknologi TrackID™

Maklumat trek kelihatan apabila aplikasi TrackID™ mengenal pasti trek. Anda boleh

memilih untuk membeli trek atau mengongsinya menggunakan e-mel atau SMS. Anda

juga boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang artis trek.

Untuk membeli trek menggunakan teknologi TrackID™

1

Apabila aplikasi TrackID™ terbuka, ketik tajuk trek.

2

Dalam skrin maklumat trek, ketik Muat turun.

3

Ikuti arahan dalam telefon anda untuk melengkapkan pembelian anda.

Ciri pembelian trek mungkin tidak disokong di semua negara/ rantau, atau oleh semua

pembekal rangkaian dan/atau pembekal khidmat dalam semua kawasan.

63

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk berkongsi trek menggunakan e-mel atau SMS

1

Apabila aplikasi TrackID™ terbuka, ketik tajuk trek.

2

Ketik Kongsi, kemudian pilih kaedah perkongsian.

3

Ikuti arahan dalam telefon anda untuk melengkapkan prosedur.

Untuk melihat maklumat artis untuk trek

1

Apabila aplikasi TrackID™ terbuka, ketik tajuk trek.

2

Ketik Maklumat artis.

Untuk memadamkan trek daripada sejarah trek

1

Apabila aplikasi TrackID™ dibuka, ketik Sejarah.

2

Ketik tajuk trek, kemudian ketik Padam.

3

Ketik Ya.