Sony Xperia E - Berkongsi kenalan anda

background image

Berkongsi kenalan anda

Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik Diri saya.

3

Tekan , kemudian ketik Hantar kenalan > OK.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.

3

Tekan , kemudian ketik Hantar kenalan > OK.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan serentak

1

Dari Skrin Utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik Hantar kenalan.

3

Tandakan kenalan yang anda hendak hantar, atau pilih semua jika anda

hendak menghantar semua kenalan.

4

Ketik Hantar, kemudian, ketik OK untuk mengesahkan.

5

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.