Sony Xperia E - Gambaran keseluruhan telefon

background image

Gambaran keseluruhan telefon

1

Sensor kehampiran

2

Speaker telinga

3

Lampu pemberitahuan

4

Kekunci kelantangan/zum

5

Kekunci kuasa

6

Kekunci kamera

7

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

7

Kekunci menu

8

Mikrofon

9

Kekunci skrin utama

10 Kekunci undur

11 Skrin sentuh

12 Lensa kamera

13 Mikrofon kedua

14 Jek headset (standard CTIA)

15 Port untuk pengecas/kabel USB

16 Lubang tali pengikat

17 Speaker

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.