Sony Xperia E - Menyuaikan telefon anda

background image

Menyuaikan telefon anda

Sesuaikan telefon anda dengan keperluan anda dengan menyelaraskan, contohnya,

nada dering peribadi anda, bahasa telefon dan tetapan Privasi anda.

Menyelaraskan kelantangan

Anda boleh menyelaraskan kelantangan nada dering untuk panggilan telefon dan

pemberitahuan serta main kembali muzik dan video.

Untuk melaraskan kelantangan deringan menggunakan kekunci kelantangan

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk menyelaraskan kelantangan media yang dimainkan menggunakan kekunci

kelantangan

Apabila main muzik atau menonton video, tekan kekunci kelantangan ke atas

atau ke bawah.

29

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan telefon kepada mod senyap

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Bunyi.

3

Pilih Mod senyap, kemudian pilih Bisukan.

Untuk menetapkan telefon kepada mod getar

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Bunyi.

3

Pilih Mod senyap, kemudian pilih Getar.

Untuk menetapkan telefon kepada mod getar dan dering

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Bunyi.

3

Pilih Mod senyap, kemudian pilih Mati.

4

Tandakan kotak semak Getar apabila berdering.

Untuk meningkatkan kelantangan speaker

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Bunyi.

3

Tandakan kotak semak xLOUD™.

Masa dan tarikh

Anda boleh menukar masa dan tarikh dalam telefon anda.

Untuk menetapkan tarikh secara manual

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Tarikh & masa.

3

Nyahtanda kotak semak Tarikh & masa automatik, jika ia ditandakan.

4

Ketik Tetapkan tarikh.

5

Laraskan tarikh dengan menatal ke atas dan ke bawah.

6

Ketik Tetapkan.

Untuk menetapkan masa secara manual

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Tarikh & masa.

3

Nyahtanda Tarikh & masa automatik kotak semak jika ia bertanda.

4

Ketik Tetapkan waktu.

5

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melaraskan jam dan minit.

6

Jika berkenaan, tatal ke atas untuk menukar AM kepada PM, atau sebaliknya.

7

Ketik Tetapkan.

Untuk menetapkan zon waktu

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Tarikh & masa.

3

Nyahtanda kotak semak Zon waktu automatik, jika ia ditandakan.

4

Ketik Pilih zon waktu.

5

Pilih pilihan.

Untuk menetapkan format tarikh

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Tarikh & masa > Pilih format tarikh.

3

Pilih pilihan.

30

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Tetapan nada dering

Untuk menetapkan nada dering telefon

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Bunyi > Nada dering telefon.

3

Pilih nada dering.

4

Ketik Selesai.

Untuk mendayakan nada sentuh

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Bunyi.

3

Tandakan kotak semakan Nada sentuh pad dail dan Bunyi sentuhan.

Untuk memilih nada dering pemberitahuan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Bunyi > Pemberitahuan lalai.

3

Pilih nada dering.

4

Ketik Selesai.

Tetapan skrin

Untuk melaraskan kecerahan skrin

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Dapatkan dan ketik Tetapan > Paparan > Kecerahan.

3

Seret penggelangsar untuk melaraskan kecerahan.

4

Ketik OK.

Tahap kecerahan menjejaskan prestasi bateri anda. Untuk petua mengenai cara untuk

memperbaiki prestasi bateri, lihat

Memperbaik prestasi bateri

.

Untuk menetapkan skrin untuk bergetar

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Bunyi.

3

Tandakan kotak semak Bergetar pada sentuhan. Kini, skrin bergegar apabila

anda mengetik kekunci lembut dan aplikasi tertentu.

Untuk melaraskan masa melahu sebelum skrin dimatikan

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Paparan > Tidur.

3

Pilih pilihan.

Untuk mematikan skrin dengan cepat, tekan sebentar kekunci kuasa .

Untuk membiarkan skrin aktif semasa telefon dicas

1

Dari Skrin Utama, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Pilihan pemaju.

3

Tandakan kotak semak Terus berjaga.

Bahasa telefon

Anda boleh memilih bahasa untuk digunakan dalam telefon anda.

Untuk menukar bahasa telefon

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan > Bahasa & input > Bahasa.

3

Pilih pilihan.

Jika anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, cari dan ketik ikon

Tetapan . Kemudian, pilih entri di sebelah , dan pilih entri pertama dalam menu berikut.

Kemudian, anda boleh memilih bahasa yang anda mahukan.

31

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Mod kapal terbang

Dalam mod Kapal terbang, rangkaian telefon dan radio penghantar terima anda

dimatikan untuk mengelakkan gangguan pada peralatan yang sensitif. Walau

bagaimanapun, anda masih boleh bermain permainan, mendengarkan muzik,

menonton video dan kandungan lain, selagi kesemua kandungan ini disimpan pada

kad ingatan atau storan dalaman anda. Anda juga boleh diberitahu melalui makluman,

jika penggera makluman diaktifkan.

Penggunaan bateri akan berkurang apabila mod Kapal terbang dihidupkan.

Untuk menghidupkan mod Pesawat

1

Dari Skrin Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik Tetapan >Lagi….

3

Tandakan kotak semak Mod pesawat.

Anda juga boleh memilih Mod pesawat dari menu Pilihan telefon. Untuk mengakses menu

Pilihan telefon, tekan dan tahan kekunci kuasa .