Sony Xperia E - Menavigasi halaman web

background image

Menavigasi halaman web

Untuk memilih pautan

Untuk memilih pautan dalam laman web, ketik pautan tersebut. Pautan yang

dipilih diserlahkan dan laman web mula dimuatkan selepas anda melepaskan

jari anda.

Jika anda telah tersalah pilih pautan sebelum melepaskan jari anda, anda boleh menyeret jari

anda jauh daripada pautan itu untuk menyahpilihnya.

Untuk pergi ke laman sebelumnya semasa menyemak imbas

Tekan .

Untuk mengezum masuk atau keluar pada laman web

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mengezum masuk atau keluar pada laman

web:

Ketik dua kali untuk mengezum masuk pada laman web atau ketik dua kali

sekali lagi untuk mengezum keluar.

Sentuh satu kawasan pada halaman dengan dua jari serentak dan

regangkannya untuk mengezum masuk atau cubitkannya untuk mengezum

keluar.

Untuk memuat semula laman web semasa

Tekan , kemudian ketik Segar semula.

Untuk menyimpan laman web untuk tontonan luar talian

1

Selepas laman web dimuatkan, tekan .

2

Ketik Simpan utk dibca luar talian. Anda kemudiannya dihalakan ke tab

Halaman disimpan

, di mana anda boleh melihat semua halaman web yang

disimpan.

Jika kad ingatan tidak tersedia, laman web tidak boleh disimpan.

Untuk melihat laman web yang disimpan sebelum ini

1

Apabila penyemak imbas dibuka, kuis ke bawah pada skrin untuk menjadikan

bar carian dan alamat kelihatan.

2

Ketik bersebelahan bar carian dan alamat.

3

Ketik , kemudian ketik tab Halaman disimpan.

4

Cari dan pilih laman web yang anda mahu lihat.

Untuk memuatkan versi langsung laman web luar talian

1

Apabila laman web luar talian dibuka, tekan .

2

Ketik Muatkan siaran langsung.

Untuk meminta laman web versi desktop

1

Semasa menyemak imbas laman web, tekan .

2

Ketik Minta tapak desktop.

Selepas anda memilih untuk melihat laman web versi desktop dalam tetingkap, sebarang

laman web lain yang anda lihat kemudian dalam tetingkap yang sama juga akan menunjukkan

versi desktopnya. Ketik Minta tapak desktop sekali lagi untuk menukar kembali tetapan.

Untuk berkongsi pautan ke laman web semasa

1

Semasa menyemak imbas, tekan .

2

Ketik Kongsi halaman.

3

Pilih kaedah pemindahan yang tersedia, kemudian ikuti arahan pada skrin.

85

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menutup tetingkap penyemak imbas

1

Apabila penyemak imbas dibuka, kuis ke bawah pada skrin untuk menjadikan

bar carian dan alamat kelihatan.

2

Ketik bersebelahan bar carian dan alamat. Senarai semua tetingkap yang

dibuka kelihatan.

3

Ketik dalam tetingkap yang anda mahu tutup atau kuis tetingkap itu ke kiri

atau kanan keluar dari skrin untuk menutupnya.