Sony Xperia E - Tetapan penyemak imbas

background image

Tetapan penyemak imbas

Anda boleh menukar tetapan penyamak imbas dan menyuaikan paparan penyemak

imbas anda. Contohnya, anda boleh menukar saiz teks yang dipaparkan untuk

disesuaikan dengan keperluan anda atau anda boleh mengosongkan cache, cookie,

sejarah penyemak imbas dan data lain yang dipaut ke tapak web yang anda lawati.

Untuk menukar tetapan penyemak imbas anda

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan.

Untuk menukar saiz teks pada laman web

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Kebolehaksesan.

3

Laraskan tetapan saiz teks seperti yang diingini.

Untuk mengosongkan ingatan cache daripada telefon anda

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Privasi & keselamatan.

3

Ketik Kosongkan cache, kemudian, ketik OK untuk mengesahkan.

88

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengosongkan cookie penyemak imbas anda

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Privasi & keselamatan.

3

Ketik Kosongkan semua data cookie, kemudian, ketik OK untuk

mengesahkan.

Untuk mengosongkan sejarah penyemak imbas anda

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Privasi & keselamatan.

3

Ketik Kosongkan sejarah, kemudian, ketik OK untuk mengesahkan.

Memuat halaman web secara auto

Penyemak imbas anda mempunyai pilihan muat auto yang memudahkan pembacaan

halaman web yang besar dengan teks dan imej yang banyak seperti halaman berita.

Apabila pilihan ini didayakan, penyemak imbas anda memuatkan semula imej dan

lajur teks pada skrin secara automatik apabila anda mengetik terus skrin sebanyak

dua kali selepas mengezum dengan jari anda. Jika muat auto dinyahdayakan, anda

mungkin perlu menatal dari sisi untuk membaca ayat penuh.

Untuk muat auto laman web

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Lanjutan > Automuat halaman.

Mengisi teks secara auto

Mengisi auto membolehkan anda memasukkan data secara automatik seperti nama

dan alamat pada pelbagai borang web, agar anda tidak perlu memasukkan maklumat

yang sama berulang kali pada halaman web yang berlainan.

Untuk membuat teks bagi mengisi auto

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Umum.

3

Tandakan kotak semak Isi auto borang jika ia belum ditandakan.

4

Ketik Teks isi auto, kemudian masukkan teks yang anda mahu gunakan untuk

mengisi auto pada borang web, contohnya, nama dan alamat anda.

5

Setelah anda selesai, ketik Simpan.

Tetapan pasang masuk

Anda boleh melaraskan cara pasang masuk berfungsi di laman web. Contohnya, anda

boleh mendayakan pasang masuk untuk mendapatkan kesan visual optimum semasa

anda melihat laman web. Selain itu, untuk meningkatkan kelajuan penyemakan imbas,

anda boleh menatarajah penyemak imbas anda untuk menjalankan pasang masuk

mengikut permintaan sahaja atau anda boleh menyahdayakan sepenuhnya pasang

masuk.

Untuk mendayakan pemalam atas permintaan

1

Apabila penyemak imbas dibuka, tekan .

2

Ketik Tetapan > Lanjutan > Dayakan pemasang.

3

Tandakan kotak semak Atas permintaan.

Anda mungkin perlu memulakan semula penyemak imbas anda supaya tetapan boleh

dikuatkuasakan.

89

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.